Windows 10 Mobile

Đúng, ứng dụng đó đã có sẵn. Bạn không cần phải tải xuống xuất xắc cài đặt bất kỳ thứ gì khác. Để bắt đầu sử dụng nó, trong danh sách ứng dụng, hãy gõ vơi vào

*
Office để mang lại được Office Hub. Từ đó, bạn có thể bắt đầu làm việc với các tài liệu esuba.net Office.

Bạn đang xem: Windows 10 Mobile


Mẹo: Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ dùng Office nhiều, hãy ghim ứng dụng vào Bắt đầu. Để tìm hiểu thêm, hãy coi mục ghim nhằm bắt đầu.


Có ứng dụng gì trong Office Mobile?

esuba.net Word Mobile

esuba.net Excel Mobile

esuba.net PowerPoint Mobile

esuba.net OneNote Mobile

esuba.net SharePoint Workspace Mobile

Tôi có thể mở loại tệp nào trong Office Mobile?

Ứng dụng Office Mobile

Loại tệp được hỗ trợ

Word Mobile

.doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm, .txt, .rtf

Excel Mobile

.xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm

PowerPoint Mobile

.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

OneNote Mobile

.one

Tất cả các tính năng trong esuba.net Office 2010 hoặc phiên bản sau đó có vào Office Mobile?

Không. Ứng dụng trong Office sản phẩm điện thoại được tạo đến điện thoại của bạn và có một bộ các tính năng ít rộng so với các tính năng có trong esuba.net Office 2010 hoặc phiên bản sau đó.

Cách xóa tài liệu Office từ điện thoại của tôi?

Vuốt vào Vị trí, chạm vào Điện thoại, sau đó chạm và giữ tài liệu bạn muốn xóa.

Gõ vơi Xóa bỏ.

Gõ vơi vào xóa trong hộp xác dìm xóa bỏ? thông báo, hoặc thừa nhận nút quay lại

*
để hủy bỏ.

Tôi có thể mở và chỉnh sửa tài liệu Office bên trên máy tính sau khi dùng chúng bên trên điện thoại của mình không?

Có. Sau khi đưa tài liệu Office lên máy tính của bạn, bạn có thể bắt đầu từ vị trí bạn dừng lần trước và chỉnh sửa chúng bên trên máy tính bằng esuba.net Office 2010, esuba.net Office 2013 hoặc esuba.net Office giành cho web trong trình duyệt web. Để đưa tài liệu lên máy tính của bạn, trước tiên hãy thực một vào những thao tác sau:

Tôi có thể mở tài liệu Office được bảo vệ trên máy tính của mình không?

Có. Đây là cách thực hiện:

Chạm vào tài liệu được bảo vệ.

Trong hộp thông báo Cần chứng danh, hãy chạm vào Có để dùng thương hiệu và mật khẩu từ tài khoản email đã xác định.

Tài liệu sẽ mở vào ứng dụng Office thiết bị di động phù hợp sau khoản thời gian chứng danh của bạn được xác thực.

Tại sao tôi không thể sửa một số tài liệu esuba.net Office trên điện thoại của mình?

Bạn có thể ko sửa được tài liệu esuba.net Office trên điện thoại của mình tùy thuộc vào nội dung có trong tài liệu và cách thức lưu giữ tài liệu lần trước đó. Dưới đây là một số lý vày phổ biến hơn làm cho một tài liệu thành chỉ đọc trên điện thoại của bạn.

Tệp đó:

Được lưu dưới dạng loại tài liệu esuba.net Office phiên bản cũ hơn, chẳng hạn như tài liệu esuba.net Word 97-2003 (.doc), sổ làm việc esuba.net Excel 97-2003 (.xls), hoặc bản trình bày esuba.net PowerPoint 97-2003 (.ppt).

Được ký điện tử.

Được đánh dấu là bản cuối cùng.

Được bảo vệ bằng quản lý quyền.

Được bảo vệ bằng mật khẩu..

Được bảo vệ bằng quyền sửa hạn chế.

Tài liệu esuba.net Word là dạng chỉ đọc nếu tài liệu đó:

Được bật Theo dõi vắt đổi.

Khung.

Vết cập nhật tùy chỉnh (XML tùy chỉnh, Thẻ tài liệu có cấu trúc (Structured Document Tags - SDT), hoặc thẻ thông minh).

Xem thêm: Cách Xem Gmail Của Người Khác Trên Facebook Người Khác, Cách Biết Email Facebook Của Người Khác

Thẻ XML có các giá trị không được hỗ trợ.

Sổ làm việc esuba.net Excel là dạng chỉ đọc nếu tài liệu đó:

Xác nhận dữ liệu vào một hoặc nhiều ô.

Công thức mảng.

Bảng dữ liệu.

Slicer.

Có bật macros.

Độ rộng cột hoặc hàng lớn.

Công thức có chứa nối kết hoặc tham chiếu tới sổ làm việc khác.

Công thức có các tham chiếu cấu trúc.

Công thức có chứa tham chiếu, nội dung hoặc định dạng bên ngoài ô IV16384.

Công thức dài rộng 512 ký tự hoặc có trên 30 đối số mặt trong.

Thay đổi được theo dõi.

Trang tính thoại.

Vết cập nhật XML không được hình thành chính xác.

Đối tượng OLE hoặc điều khiển ActiveX.

Đối với các sổ ghi chép esuba.net OneNote, bạn ko thể chỉnh sửa:

Một trang từ sổ ghi chép được gửi là tệp đính kèm vào email.

Sổ ghi chép được phân tách sẻ trên OneDrive, site esuba.net SharePoint, hoặc site SharePoint Online và được đánh dấu là chỉ đọc.

Sổ biên chép có trang bị hỏng.

Đối với các bản trình bày esuba.net PowerPoint, bạn chỉ có thể thực hiện một số loại chỉnh sửa nhất định trên điện thoại của mình. Một số ví dụ bao gồm sửa văn bản vào hộp văn bản, thêm hoặc sửa ghi chú, nỗ lực đổi thứ tự trang chiếu hoặc ẩn trang chiếu. Để biết thêm thông tin về chỉnh sửa bản trình bày PowerPoint bên trên điện thoại của bạn, hãy coi phần Dùng PowerPoint Mobile.

Nơi tôi có thể tìm hiểu thêm về cách dùng các ứng dụng Office thiết bị di động khác?

Để biết thêm thông tin, hãy coi các chủ đề sau:


Lưu ý:  Trang này được dịch tự động hóa nên hoàn toàn có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc văn bản không thiết yếu xác. Mục tiêu của shop chúng tôi là khiến cho nội dung này trở đề xuất hữu ích cùng với bạn. Cho shop chúng tôi biết thông tin này còn có hữu ích tốt không? dưới đây là bài viết bằng giờ đồng hồ Anh để bạn tham khảo..​