BÀI TẬP TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

Thì tương lai tiếp tục (Future continuous tense) là giữa những thì thường tạo nhầm lẫn đối với những người mới học tập tiếng Anh. Hiểu được điều đó, TOPICA Native xin phép được gửi đến bạn tổng hợp bài tập thì tương lai tiếp nối từ cơ phiên bản để nâng cao. Bài tập sau đây sẽ giúp đỡ bạn ghi lưu giữ và nắm rõ hơn cách sử dụng giữa những thì tiếng Anh liên tiếp phải sử dụng tới này. Cùng bắt đầu kiểm tra lại con kiến thức của bản thân mình về thì tương lai tiếp nối nhé!

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

1. Tóm tắt định hướng thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous Tense)

1.1. Cách áp dụng thì tương lai tiếp diễn

Diễn tả một hành động, vụ việc sẽ đang ra mắt ở 1 thời điểm rõ ràng hay một khoảng thời gian trong tương lai.

Bạn đang xem: Bài tập tương lai tiếp diễn

VD: I will be watching TV at 8 p.m tomorrow. (Tôi sẽ đang xem tivi vào tầm 8 giờ buổi tối mai.)

Diễn tả một hành động, vụ việc đang xảy ra sau đây thì tất cả một hành động, sự việc khác xen vào.

VD: When her friends come tomorrow, Rose will be cooking dinner (Khi chúng ta của cô ấy cho tới ngày mai, Hannah sẽ đã nấu bữa tối.)

Diễn tả một hành động sẽ xảy ra, kéo dãn dài liên tục vào tương lai.

VD: Next week is Tet Holiday, I will be staying with my family for the next 5 days. (Tuần cho tới là kỳ du lịch Tết, tôi đang ở với gia đình trong 5 ngày tới.)

Diễn tả một sự việc sẽ xảy ra sau đây đã có trong định kỳ trình, thời hạn biểu định trước.

VD: The match will be starting at 8 p.m tomorrow. (Trận đấu sẽ ban đầu vào 8 giờ buổi tối mai.)

1.2. Dấu hiệu nhận ra thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp nối thường gồm sự xuất hiện thêm của các cụm từ bỏ sau:

At this/ that + time/ moment + khoảng thời hạn trong tương lai

VD: At this moment next week, we will be boarding the flight. (Vào bây giờ tuần tới, bọn họ đang vào chuyến bay)

At + thời điểm khẳng định trong tương lai

VD: At 7 a.m tomorrow, I will be waking khổng lồ work. (Vào 7 giờ sáng mai, tôi vẫn đang quốc bộ đi làm)

When + mệnh đề chia thì lúc này đơn,…

VD: When she returns, he will be sleeping in his room. (Khi cô ấy con quay về, anh ấy sẽ vẫn ngủ trong phòng.)

 

*

Ví dụ thì sau này tiếp diễn

2. Bài tập thì tương lai tiếp diễn

2.1. Bài tập thì tương lai tiếp tục cơ bản

Bài 1: xong xuôi những câu sau đây bằng phương pháp chia rượu cồn từ trong ngoặc ngơi nghỉ thì tương lai tiếp diễn


I ______ (make) lunch when he arrives.He ______ (meet) us next week.Kanna _____ (stay) here till Sunday,Snehi _____ (wait) for the bus for ten more minutes.When you come in the evening, we _____ (play) cricket.While I am watching the match, Naina _____ (prepare) dinner.I think it _____ (rain) by the time we come back.After an hour, I still ______ (complete) my homework.This time tomorrow, I _____ (relax) at home.We ______ (see) our mentors at the conference next month.I _____ (attend) the program because of my busy schedule.Robin ____ (join) us at the meeting.I ______ (help) him to vì the task.We _____ (going) lớn enjoy the musical drama.I _____ (arrange) all the necessary materials for the program.

CẢI THIỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÙNG TOPICA NATIVE

Bạn muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của chính bản thân mình hơn nữa? Hãy để lại tin tức để được hỗ trợ tư vấn miễn phí kiến tạo LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HOÁ, phù hợp với mục tiêu giúp cải thiện trình độ giờ anh HIỆU QUẢ NHẤT!


Bài 2: Chọn giải đáp đúng để kết thúc câu cho trước

1. I ________ during rush hour.

will be drivingwill have drivewill be drive

2. He will not be _____ the bus today.

taketakentaking

3. They ________ the cottage that weekend.

using‘ll be using‘re be using

4. Nigel _____ be coming lớn the picnic.

won’twon’t notwilln’t

5. Where ________ sleeping?

you bewill youwill you be

6. We’ll be ________ the news at 10pm.

watchwatchingto watch

7. I’ll try my best to spot you. What ________ wearing?

will youwillwill you be

8. Don’t forget your snowpants. It ________ by the time you get lớn school.

will snowingis snowingwill be snowing

9. At noon tomorrow, I ________ on a beach somewhere.

‘ll be relaxingrelaxwill being relax

10. Sorry, I can’t. I ________ my daughter to work at that time.

will be taking‘ll takewon’t be take

*

Cấu trúc thì sau này tiếp diễn

2.2. Bài tập thì tương lai tiếp tục nâng cao

Bài 1: xong xuôi những mẩu đối thoại sau bằng cách chia đúng dạng của cồn từ để điền vào khu vực trống

1.

A: Where is Anna going to meet us?B: She (wait) ___ for us when our train arrives. I am sure she (stand) ___ on the platform when we pull into the station.A: And then what?B: We (pick) ___ Michele up at work & go out to dinner.

2.

A: When we get to the party, Jerry (watch) ____ TV, Sam (make) ____ drinks, Beth (dance) _____ by herself, và Thad (complain) ____ about his day at work.B: Maybe, this time they won’t be doing the same things.

Xem thêm:

A: I am absolutely positive they (do) ____ the same things; they always vì the same things.

3.

A: Oh, look at that mountain of dirty dishes! Who (wash) ____ all of those?B: I promise I (do) ____ them when I get home from work.A: Thanks.B: When you get trang chủ this evening, that mountain will be gone and nice stacks of sparkling clean dishes (sit) _____ in the cabinets.

4.A: If you need to tương tác me next week, I (stay) ____ at the Hoffman Hotel.B: I (call) _____ you if there are any problems.A: This is the first time I have ever been away from the kids.B: Don’t worry, they (be) ____ be fine.

5.A: Just think, next week at this time, I (lie) _____ on a tropical beach in Maui drinking Mai Tais & eating pineapple.B: While you are luxuriating on the beach, I (stress) _____ out over this kinh doanh project. How are you going lớn enjoy yourself knowing that I am working so hard?A: I ‘ll manage somehow.B: You’re terrible. Can’t you take me with you?A: No. But I (send) _____ you a postcard of a beautiful, trắng sand beach.B: Great, that (make) _____ me feel much better.


Bài 2: sắp xếp lại đơn độc tự những từ để sinh sản thành câu có nghĩa

They/be/play/tennis/time/tomorrow/their friends.It/seem/him/that/he/be/study/abroad/time/he/graduate/next year.The children/be/live/Hanoi/for/2 weeks/because/visit/their grandparent’s house.He/be/do/homework/9 p.m/tomorrow evening//so/I/not/ask/him/go out.They/not/be/have/dinner/together/when/you/come/tomorrow.

CẢI THIỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÙNG TOPICA NATIVE

Bạn muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của chính mình hơn nữa? Hãy nhằm lại thông tin để được hỗ trợ tư vấn miễn phí kiến tạo LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HOÁ, phù hợp với kim chỉ nam giúp cải thiện trình độ tiếng anh HIỆU QUẢ NHẤT!


Bài 1:

1. Will be waiting – will be standing – will pick

2. Will be watching – will be making – will be nhảy đầm – will be complaining – will do

3. Will wash – will bởi – will be sitting

4. Will be staying – will hotline – will be

5. Will be lying – will be stressing – will send – will make

Bài 2:

They will be playing tennis at that time tomorrow with their friends.It seems to lớn him that he will be studying abroad by the time he graduates next year.The children will be living in Hanoi for 2 weeks because of their visit to their grandparent’s house.He will be doing his homework at 9 p.m. Tomorrow evening, so I don’t ask him khổng lồ go out.They will not/won’t be having dinner together when you come tomorrow.

Hy vọng bài tập thì tương lai tiếp diễn trên đã giúp cho bạn một đợt nữa ôn tập cùng củng cố lại phần kiến thức ngữ pháp tiếng Anh này. Hãy làm bài xích tập chịu khó và kiên định để ngày càng nâng cấp trình độ giờ Anh của chính bản thân mình bạn nhé.

Nếu nhiều người đang học tiếng Anh một phương pháp rời rạc, không khoa học, bạn nên tìm hiểu thêm lộ trình học tiếng Anh trước khi bắt đầu một quy trình học nghiêm túc. Đăng ký mày mò chương trình giờ đồng hồ Anh trực con đường được hơn 215.000 học tập viên bên trên toàn quôc theo học tại đây.


CẢI THIỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÙNG TOPICA NATIVE

Bạn muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của bản thân mình hơn nữa? Hãy nhằm lại thông tin để được support miễn phí xuất bản LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HOÁ, phù hợp với phương châm giúp nâng cấp trình độ giờ anh HIỆU QUẢ NHẤT!