Cách Archive Mail Outlook 2016

Hộp thư Outlook của bạn cũng không lớn lắm và hẳn là sau này gần bạn vẫn có thể nhận được email. Để giữ đến hộp thư của bạn ko bị đầy, bạn có thể chuyển các mục cũ mà bạn muốn giữ lại đến một kho lưu lại trữ, một Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) riêng biệt mà bạn có thể mở vào Outlook bất kỳ lúc nào bạn cần.

Bạn đang xem: Cách archive mail outlook 2016

Lưu ý: Lệnh lưu trữ và bản lĩnh không xuất hiện cho bất kỳ tài khoản như thế nào trong làm hồ sơ Outlook của người tiêu dùng nếu bạn bao hàm tài khoản Exchange Server với tổ chức của bạn sử dụng lưu trữ trực đường của Microsoft Exchange Server. Tín đồ quản trị mạng của bạn cũng có thể tắt tuấn kiệt này.

Bạn cũng có thể giữ trữ các mục theo cách thủ công bất kỳ lúc nào bạn muốn. Theo cách đó, bạn có thể kiểm soát mục nào cần lưu lại trữ, địa điểm lưu lại trữ và những mục cũ đến mức nào thì sẽ được lưu giữ trữ.

1. Thực hiện trong những thao tác sau:

Trong Outlook 2013: bấm vào tệp > thông tin > công rứa dọn dẹp > lưu trữ.

Trong Outlook 2016: Bấm Tệp > Thông tin > Công cụ > Dọn sạch mát mục cũ

*

2. Bấm tùy chọn Lưu trữ thư mục này và tất cả các thư mục con, rồi chọn thư mục bạn muốn lưu giữ trữ.

3. Dưới Lưu trữ những mục đã tồn tại thọ hơn, hãy nhập ngày.

*

4. Bạn có thể tạo nhiều tệp .pst nếu bạn muốn lưu lại trữ một vài thư mục theo các thiết đặt khác nhau.

Ví dụ: Bạn có thể muốn giữ các mục vào thư mục Thư đã gửi lâu hơn các mục vào thư mục Hộp thư đến.

Xem thêm:

5. Hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các mục được đánh dấu là “Không Tự động lưu giữ trữ” để giữ trữ các mục riêng rẽ mà trước đó đã bị loại trừ khi lưu lại trữ tự động.

Tùy chọn này không loại bỏ đặc điểm loại trừ đó ra khỏi những mục này, cụ vào đó nó bỏ qua thiết đặt Không Tự động giữ trữ chỉ riêng biệt đối với thao tác lưu lại trữ này.

6. Bấm OK.

Tắt Tự động lưu trữ

Để chỉ lưu giữ trữ lúc bạn muốn, hãy tắt Tự động giữ trữ.

Bấm Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.Dưới Tự động lưu giữ trữ, hãy bấm Thiết đặt Tự động giữ trữ.Bỏ chọn hộp Chạy Tự lưu giữ trữ n ngày một lần.

Lưu ý: Tính năng giữ trữ và Tự động giữ trữ có thể không sẵn dùng nếu hồ sơ thư của bạn kết nối với một Máy chủ Exchange. Cũng có thể tổ chức của bạn có chính sách giữ giữ thư mà chính sách đó ghi đè tính năng Tự động giữ trữ. Hãy hỏi người quản trị hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.

Thông tin thêm về ứng dụng Outlook:

Microsoft Outlook là một phần mềm làm chủ thông tin cá nhân của Microsoft và là 1 phần của bộ ứng dụng Microsoft Office. Phần mềm này hiện cung cấp cho Window, Mac và các hệ điều hành dành cho điện thoại như Android, IOS cùng Windows Phone cùng với căn nguyên trên trình duyệt. Mặc dù thường được sử dụng hầu hết như là 1 trong những ứng dụng e-mail, nó cũng bao gồm 1 lịch, công việc quản lý, thống trị liên lạc, ghi chú, một tập san và duyệt y web.

*

THÔNG TIN THAM KHẢO