Cách Tạo Danh Mục Hình

Việc tạo hạng mục hình hình ảnh theo chương, phần là điều bắt buộc có trong những bài báo cáo, luận văn… triển khai theo chương, phần góp mình tiết kiệm ngân sách thời gian không hề ít vì nó sẽ tự động hóa không rất cần phải ngồi gõ tay từng số trang bị tự.

Hiểu rõ về khí cụ đánh số trang bị tự mang đến danh mục/ mục lục hình ảnh:

Theo phép tắc thì hình ảnh phải viết số thứ tự tự động hóa nhảy theo chương hoặc phần của báo cáo.

Ví dụ:

Hình 1.1 thể hiện đây là hình đầu tiên nằm trong chương/phần vật dụng 1Hình 1.2 thể hiện đó là hình thứ hai nằm trong chương/phần sản phẩm 1…Tượng tự cho hình 2.1 là hình đầu tiên nằm vào chương/phần 2

Để làm xuất sắc phần này mình phải nắm tốt vững bài bác Tạo Mục Lục từ bỏ Động Theo Chương, bên trong Word năm 2016 – 2019


Nội dung bài viết


Thực hiện sản xuất Heading theo chương, phần nằm trong word

Bước 1: Đánh title Heading cho Chương/Phần. Lựa chọn tiêu đề Chương/Phần buộc phải đánh số thứ tự --> trên tab Home chọn Current List

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài phía dẫn cách tạo danh mục hình hình ảnh tự rượu cồn theo chương, phía bên trong word 2016, 2019 đang hoàn thành. Chúc các bạn thành công!