Cách thay đổi nguyện vọng 2019

Theo quy chế tuyển sinh vào năm 2019, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng MỘT LẦN DUY NHẤT trong mùa điều chỉnh và chỉ còn được sử dụng 1 trong hai phương thức Online hoặc bằng Phiếu điều chỉnh xét tuyển. Tiếp sau đây Trường Đại học hàng hải nước ta hướng dẫn chi tiết các làm việc từng cách thực hiện.

Bạn đang xem: Cách thay đổi nguyện vọng 2019

Phần 1: Thay đổi tin tức nguyện vọng online

Mục đích: được cho phép thí sinh tự điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển chọn sinh 1 lần vào thời gian cho phép nếu số ước vọng yêu cầu không thực sự số nguyện vọng đang đăng ký

Nguyên tắc: Chỉ được nhập vào hệ thống 1 lần vì vậy thí sinh đề xuất kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu cụ đổi.

Người thực hiện: thí sinh phương pháp thực hiện:

- Bước 1: Đăng nhập vào khối hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

- Bước 2: chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển chọn sinh từ menu Hệ thống

*

- màn hình hiển thị chức năng Thông tin đk nguyện vọng của thí sinh được hiển thị:

*

- bước 3: Sửa ước muốn theo yêu thương cầu: Sửa tin tức nguyện vọng

- Để vào màn hình Sửa nguyện vọng, thí sinh thừa nhận nút “Chỉnh sửa nguyện vọng”

*

- Sau khi màn hình Sửa ước muốn hiển thị, thí sinh chọn trường, lựa chọn ngành, chọn tổng hợp môn hy vọng thay đổi.

*

Xóa nguyện vọng

- Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Xóa trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

*

- sau khi popup xác nhận xóa xuất hiện, nếu muốn xóa nguyện vọng, thí sinh thừa nhận nút OK, trái lại nhấn nút Cancel

*

Thay đổi vật dụng tự nguyện vọng

- Để chuyển đổi thứ từ nguyện vọng, thí sinh dấn nút mũi tên để dịch rời nguyện vọng.

Xem thêm:

*

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong Nhấn nút Lưu thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về smartphone cho thí sinh. Sỹ tử nhập mã đúng đắn này vào màn hình “Xác dìm đăng ký”.

*

- bước 5: sau thời điểm bấm “Xác dìm đăng ký” hệ thống yêu cầu đảm bảo một đợt nữa xem thí sinh có chắc chắn rằng thực hiện nay không.

*

- bước 6: Sau khi bấm “OK” dữ liệu biến hóa được lưu giữ vào hệ thống, bấm “Cancel” để hủy bỏ chỉnh sửa.

 

Phần 2: biến hóa thông tin nguyện vọng bằng Phiếu kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Trường hợp thí sinh bao gồm số hoài vọng điều chỉnh lớn hơn số ước vọng đăng ký thuở đầu hoặc thí sinh không tồn tại điều kiện thay đổi nguyện vọng online, thí sinh nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đk tại nơi nộp hồ sơ trong thời hạn quy định.

*

Thí sinh bắt buộc ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển chọn theo công cụ của trường. ước muốn nào ghi ko đúng sẽ không còn được khối hệ thống phần mềm đồng ý và bị loại;

 

Chú ý: thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng MỘT LẦN DUY NHẤT trong dịp điều chỉnh còn chỉ được sử dụng 1 trong những hai phương thức online hoặc bởi phiếu điều chỉnh xét tuyển.