Cách Tính Thể Tích Hình Trụ, Có Ví Dụ Minh Họa

Diện tích bao bọc hình trụ, diện tích toàn phần hình được tính như vậy nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới phía trên để biết phương pháp tính diện tích hình trụ nhé.

Bạn đang xem: Cách tính thể tích hình trụ, có ví dụ minh họa

Không không quen gì khi ta thường xuyên xuyên phát hiện các đồ vật thể hình tròn trong cuộc sống. Trong bài viết dưới đây, esuba.net sẽ cùng bạn tìm hiểu một số nội dung tương quan đến nhà đề cách làm tính thể tích hình trụ, diện tích s xung quanh và toàn phần hình tròn trụ tròn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Hình trụ được thực hiện khá phổ cập trong những bài toán hình học tập từ căn bạn dạng đến phức tạp, trong các số ấy công thức tính diện tích, thể tích hình trụ thường xuyên được áp dụng khác phổ biến. Ví như bạn đã hiểu cách thức tính diện tích s và chu vi hình tròn thì cũng hoàn toàn có thể dễ dàng suy luận ra các công thức tính thể tích, diện tích xung quanh tương tự như diện tích toàn phần của hình trụ.

Diện tích hình trụ

Diện tích hình trụ bao gồm có diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.


Diện tích xung quanh hình trụ

Diện tích xung quanh hình tròn chỉ bao hàm diện tích khía cạnh xung quanh, phủ bọc hình trụ, không gồm diện tích s hai đáy.

Công thức tính diện tích xung quanh bằng chu vi đường tròn lòng nhân với chiều cao.

*

Trong đó:

Sxung xung quanh là diện tích xung quanh.r là bán kính hình trụ.h là chiều cao, khoảng cách giữa 2 đáy của hình trụ.

Xem thêm:

Diện tích toàn phần hình trụ

Diện tích toàn phần được xem là độ phệ của toàn cục không gian hình chiếm giữ, bao hàm cả diện tích s xung quanh và mặc tích hai đáy tròn.

Công thức tính diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của 2 đáy

*

*

*


Ví dụ tính diện tích hình trụ

Bài 1:

Diện tích bao bọc của một hình trụ bao gồm chu vi hình tròn đáy là 13cm và độ cao là 3cm.

Giải:

Ta có: chu vi hình tròn trụ C = 2R.π = 13cm, h = 3cm

Vậy diện tích xung xung quanh của hình trụ là :

Sxq = 2πr.h = C.h = 13.3 = 39 (cm²)

Bài 2: cho 1 hình trụ có nửa đường kính đường tròn lòng là 6cm, trong khi đó chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình tròn dày 8 cm. Hỏi diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình trụ bởi bao nhiêu?

Giải

Theo cách làm ta có phân phối đường tròn đáy r = 6 centimet và độ cao của hình tròn h = 8 cm . Suy ra ta tất cả công thức tính diện tích xung quanh hình trụ và ăn diện tích toàn phần hình tròn trụ bằng:

Diện tích xung quanh hình trụ = 2 x π x r x h = 2 x π x 6 x 8 = ~ 301 cm²

Diện tích toàn phần hình tròn trụ = 2 Π x R x (R + H) = 2 X π x 6 x (6 + 8) = ~ 527 cm²

Bài 3: Một hình tròn trụ có nửa đường kính đáy là 7cm, diện tích s xung quanh bằng 352cm2.

Khi đó, độ cao của hình tròn là:

(A) 3,2 cm; (B) 4,6cm; (C) 1,8 cm

(D) 2,1cm; (E) Một kết quả khác

Hãy chọn tác dụng đúng.

Giải: Ta có

*
h=fracSxq2pi r= frac3522pi7=8" width="316" height="42" data-latex="Sxq=2pi rh => h=fracSxq2pi r= frac3522pi7=8" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=Sxq%3D2%5Cpi%20rh%5C%20%3D%3E%5C%20h%3D%5Cfrac%7BSxq%7D%7B2%5Cpi%20r%7D%3D%5C%20%5Cfrac%7B352%7D%7B2%5Cpi7%7D%3D8">

Vậy, lời giải E là bao gồm xác.

Bài 4: chiều cao của một hình tròn bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích s xung xung quanh của hình trụ 314 cm2. Hãy tính bán kính đường tròn đáy cùng thể tích hình tròn trụ (làm tròn hiệu quả đến chữ số thập phân lắp thêm hai).