Cơn gió nào bay ngang cuộc đời

<00:21.62>Em bao gồm nghe thấy anh nói gì không?<00:25.45>Em tất cả nghe thấy gió nói gì không?<00:29.58>Anh đang thương nhớ gửi vào vào gió<00:33.76>Đôi phút mặt em được nghe em nói cùng với anh<00:41.72>Cơn gió nào bay ngang cuộc đời<00:45.74>Nói với em rằng tôi lẻ loi<00:49.94>Cơn gió nào mặt tai thì thầm<00:53.80>Nói với em rằng tôi khôn cùng xấu...

Bạn đang xem: Cơn gió nào bay ngang cuộc đời

<01:00.69>Dù gió tất cả ngang qua sân vườn chiều<01:04.36>Làm lá thô rơi rụng nhiều<01:08.63>Dù gió tất cả mang bao điều cuốn theo ngày thu đi<01:18.00>Nhưng gió ơi gió chớ hôn lên má em<01:22.43>Gió ơi gió đừng vờn lên tóc em<01:26.56>Gió ơi gió chớ ru hai con mắt em vơi hiền<01:34.53>Gió hãy nói rằng tôi mong có em<01:38.72>Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em<01:42.90>Gió hãy nói rằng tôi yêu thương em<01:47.16>Gió hãy bảo rằng tôi yêu em<01:51.28>Gió hãy bảo rằng tôi yêu em... Thay thôi!<01:58.17><02:15.45>Em gồm nghe thấy anh nói gì không<02:19.76>Em gồm nghe thấy gió nói gì không<02:23.78>Anh đã thương nhớ nhờ cất hộ vào vào gió<02:27.59>Đôi phút mặt em được nghe em nói với anh...

Xem thêm:

<02:35.34>Cơn gió nào bay ngang cuộc đời<02:39.54>Nói cùng với em rằng tôi lẻ loi<02:43.75>Cơn gió nào mặt tai thì thầm<02:47.87>Nói cùng với em rằng tôi hết sức xấu...<02:54.56>Dù gió tất cả ngang qua vườn cửa chiều<02:58.18>Làm lá thô rơi rụng nhiều<03:02.42>Dù gió bao gồm mang bao điêu cuốn theo ngày thu đi<03:12.12>Nhưng gió ơi gió chớ hôn lên má em<03:16.42>Gió ơi gió đừng vờn lên tóc em<03:20.38>Gió ơi gió đừng ru hai con mắt em nhẹ hiền<03:28.39>Gió hãy nói rằng tôi ý muốn có em<03:32.79>Gió hãy bảo rằng tôi luôn nhớ em<03:36.90>Gió hãy bảo rằng tôi yêu thương em<03:41.17>Gió hãy bảo rằng tôi yêu em<03:45.24>Gió hãy bảo rằng tôi yêu thương em<03:49.54>Gió hãy bảo rằng tôi yêu thương em<03:53.53>Tôi yêu em<03:58.79>... Chũm thôi!!!<04:00.42>
*

Lời Của Gió

Năm vạc hành: 2002
Đóng góp: dragonhl95
Lời bài xích hát Lời Của Gió
Em bao gồm nghe thấy anh nói gì khôngEm tất cả nghe thấy gió nói gì khôngAnh vẫn thương nhớ nhờ cất hộ vào trong gióĐôi phút bên em, được nghe em nói với anh.Cơn gió nào cất cánh ngang cuộc đờiNói cùng với em rằng tôi lẻ loiCơn gió nào mặt tai thì thầmNói với em rằng tôi khôn xiết xấu.Dù gió gồm ngang qua vườn chiềuLàm lá khô rơi rụng nhiềuDù gió có mang bao điềuCuốn theo ngày thu đi.<ĐK:>Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má emGió ơi gió chớ vờn lên tóc emGió ơi gió đừng ru đôi mắt em dịu hiền.Gió hãy nói rằng tôi ao ước có emGió hãy bảo rằng tôi luôn luôn nhớ emGió hãy bảo rằng tôi yêu thương emThế thôi!