ĐÁNH SỐ TRANG TRÊN POWERPOINT

PowerPoint mang đến esuba.net 365 PowerPoint mang lại esuba.net 365 dành đến máy Mac PowerPoint 2021 PowerPoint 2021 for Mac PowerPoint 2019 PowerPoint 2019 for Mac PowerPoint năm nhâm thìn PowerPoint năm nhâm thìn for Mac PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 xem thêm...Ít hơn

*


Để thêm thông tin đầu trang và chân trang vào bản phân phát, hãy xem mục sửa đổi đánh số trang, chân trang và đầu trang cho bản phân phạt trong PowerPoint.

Bạn đang xem: Đánh số trang trên powerpoint


Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, trong nhóm Dạng coi Bản trình bày, bấm chuột Thông thường.

Ở bên trái màn hình, tại ngăn bao gồm chứa hình thu nhỏ dại trang chiếu, click chuột hình thu bé dại trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, click chuột Đầu trang và Chân trang.

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, hãy triển khai một vào các làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang chiếu, hãy nhấp chuột tab Trang chiếu, rồi chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào những ghi chú, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bản phân phát, rồi chọn hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào số đông trang chiếu hoặc trang chú thích trong bạn dạng trình bày của mình, hãy nhấn vào Áp dụng mang đến tất cả.

Thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn bao gồm thể chuyển đổi số của trang chiếu bắt đầu, chỉ khắc số một trang chiếu hoặc quăng quật số trang chiếu ngoài trang chiếu đầu tiên. Cách thực hiện như sau.

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Tùy chỉnh, nhấp chuột Kích khuôn khổ Trang chiếu > Kích kích cỡ Trang chiếu Tùy chỉnh.

Trong hộp Kích khuôn khổ Trang chiếu, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, chọn một số bắt đầu.

Chỉ khắc số một trang chiếu hoặc tấn công số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, click chuột Đầu trang & Chân trang.

Trong hộp thoại Đầu trang với Chân trang, bấm chuột tab Trang chiếu.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để viết số trang chiếu chúng ta đã chọn, nên chọn hộp kiểm Số trang chiếu, rồi bấm vào Áp dụng. Tái diễn bước này mang đến từng trang chiếu riêng biệt lẻ bạn muốn đánh số.

Để đánh số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, hãy chọn hộp kiểm Số trang chiếu, chọn Không hiện trên trang chiếu tiêu đề, rồi nhấn vào Áp dụng cho Tất cả.

Để biết thông tin về phong thái sắp xếp lại những trang chiếu trong bản trình bày, xem mục biến hóa thứ tự trang chiếu.

Thêm ngày cùng giờ

Trên tab Xem, trong team Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

Ở phía trái màn hình, tại ngăn bao gồm chứa hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu bé dại trang chiếu đầu tiên trong bạn dạng trình bày.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm chuột Ngày và Giờ.

Trong hộp Đầu trang với Chân trang, hãy thực hiện một vào các làm việc sau:

Nếu bạn muốn thêm ngày và giờ vào trang chiếu, hãy bấm vào tab Trang chiếu.

Nếu bạn muốn thêm ngày và giờ vào các trang ghi chú, hãy click chuột tab Ghi chú và bản phân phát.

Chọn hộp kiểm Ngày và giờ, rồi triển khai một trong các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu ngày cùng giờ phản chiếu ngày với giờ lúc này mỗi khi bạn mở hoặc in phiên bản trình bày, hãy bấm chuột Cập nhật từ bỏ động, rồi chọn định dạng ngày và giờ các bạn muốn.

Nếu bạn có nhu cầu đặt ngày với giờ về một ngày nắm thể, hãy bấm chuột Cố định, rồi ở hộp Cố định, nhập ngày bạn muốn.

Qua việc đặt ngày trên phiên bản trình bày là Cố định, chúng ta cũng có thể dễ dàng quan sát và theo dõi lần cuối bạn thay đổi phiên bản trình bày.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày với giờ vào hầu hết trang chiếu, trang ghi chú hoặc bạn dạng phân vạc trong phiên bản trình bày, hãy bấm chuột Áp dụng đến Tất cả.


Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, trong đội Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

Xem thêm:

Ở bên trái màn hình, tại ngăn bao gồm chứa hình thu nhỏ tuổi trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu đầu tiên trong phiên bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong đội Văn bản, nhấp chuột Số Trang chiếu.

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang với Chân trang, hãy triển khai một trong các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn muốn thêm số trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu, rồi lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào các trang ghi chú, hãy click chuột tab Ghi chú và bản phân phát, rồi chọn hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào đầy đủ trang chiếu hoặc trang ghi chú trong bản trình bày của mình, hãy bấm chuột Áp dụng mang lại tất cả.

Thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn gồm thể đổi khác số của trang chiếu bắt đầu, chỉ đánh số một trang chiếu hoặc vứt số trang chiếu khỏi trang chiếu đầu tiên. Cách tiến hành như sau.

Trên tab Thiết kế, trong đội Thiết lập Trang, bấm chuột Thiết lập Trang.

Trong hộp Thiết lập Trang, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, chọn 1 số bắt đầu.

Chỉ đánh số một trang chiếu hoặc đánh số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, trong đội Văn bản, bấm vào Số Trang chiếu.

*

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang cùng Chân trang, bấm vào tab Trang chiếu.

*

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để viết số trang chiếu các bạn đã chọn, hãy lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu, rồi click chuột Áp dụng. Tái diễn bước này đến từng trang chiếu riêng biệt lẻ bạn muốn đánh số.

Để tiến công số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, hãy lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu, chọn Không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề, rồi nhấn vào Áp dụng đến Tất cả.

Để biết thông tin về kiểu cách sắp xếp lại các trang chiếu trong bản trình bày, xem mục biến hóa thứ từ bỏ trang chiếu.

Thêm ngày cùng giờ

Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm vào Thông thường.

Ở phía bên trái màn hình, tại ngăn bao gồm chứa hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ dại trang chiếu đầu tiên trong bạn dạng trình bày.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Ngày và Giờ.

Trong vỏ hộp Đầu trang cùng Chân trang, hãy triển khai một trong các làm việc sau:

Nếu bạn muốn thêm ngày và giờ vào trang chiếu, hãy nhấp chuột tab Trang chiếu.

Nếu bạn muốn thêm ngày cùng giờ vào các trang ghi chú, hãy click chuột tab Ghi chú và bản phân phát.

Chọn vỏ hộp kiểm Ngày với giờ, rồi tiến hành một trong các làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu ngày với giờ phản ánh ngày và giờ hiện tại mỗi khi bạn mở hoặc in bạn dạng trình bày, bấm vào Cập nhật từ bỏ động, rồi lựa chọn định dạng ngày và giờ chúng ta muốn.

Nếu bạn có nhu cầu đặt ngày với giờ về một ngày thay thể, hãy nhấn vào Cố định, rồi ở hộp Cố định, nhập ngày các bạn muốn.

Qua việc đặt ngày trên phiên bản trình bày là Cố định, chúng ta cũng có thể dễ dàng theo dõi lần cuối chúng ta thay đổi phiên bản trình bày.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày và giờ vào gần như trang chiếu, trang chú giải hoặc bạn dạng phân phân phát trong phiên bản trình bày, hãy click chuột Áp dụng đến Tất cả.

Thêm, thu xếp và xóa trang chiếu

Hiển thị số trang chiếu và tổng số trang chiếu trên mỗi trang chiếu

thay đổi thứ tự những trang chiếu của chúng ta


Chèn hoặc vứt bỏ số trang chiếu

Đi đến dạng xem > bình thường.

Đi cho tới chènsố trang chiếu>.

Chọn số trang chiếu và nhập số trang chiếu bắt đầu. Phiên bản xem trước Hiển thị vị trí.

Để thêm hoặc thải trừ số phiên bản chiếu khỏi trang tiêu đề, xóa hoặc chọn không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề.