ĐO ĐỘ DÀI ĐƯỜNG CONG TRONG CAD

Lệnh ARC LENGTH – Đo chiều dài cung tròn trong AUTOCAD

1. Biện pháp gọi lệnh Arc Length vào AUTOCAD.

Bạn đang xem: Đo độ dài đường cong trong cad

Bạn đã xem: Đo form size đường cong trong cad


*

2. Ý nghĩa của lệnh Arc Length vào AUTOCAD.

Lệnh ARC LENGTH dùng để làm ghi kích thước chiều nhiều năm của cung tròn.


*

*

*

Các lựa chọn. 

Mtext: thay đổi chữ số kích thước hoặc thêm những tiền tố, hậu tố… Để chọn lựa chọn Mtext tại chiếc nhắc “:”  nhập M . Thì sẽ mở ra hộp thoại Text Formatting. Trên hộp thoại này hoàn toàn có thể nhập giá trị kích thước hoặc những kí hiệu… và tương tự như lệnh Multiline Text (Mtext) trong lệnh ghi chữ.


*

Text: Nhập trực tiếp sự đổi khác chữ số kích cỡ hoặc thêm những tiền tố, hậu tố… vào vấn đề ghi form size chiều dài cung tròn. Để chọn lựa chọn Text tại cái nhắc “:” nhập T . Xuất hiện loại nhắc: “Enter dimension text :” trên đây triển khai nhập giá trị kích cỡ hoặc các kí hiệu…, sau đó định vị trí đến đường kích thước.Angle: chế tạo góc nghiên mang lại chữ số size chiều nhiều năm cung tròn. Để lựa chọn chọn Angle tại loại nhắc “:” nhập A . Xuất hiện cái nhắc: “Specify angle of dimension text:” trên đây tiến hành nhập cực hiếm góc nghiên cho loại chữ của đường kích thước chiều nhiều năm cung tròn…, sau đó định vị trí mang lại đường kích thước.

Xem thêm: Danh Mục Sản Phẩm Của Vinamilk Liquid Milk, Danh Mục Sản Phẩm Sữa Của Vinamilk


Partial: Định vị trí phải đo chiều lâu năm cung tròn trên cung tròn. Để chọn lựa chọn Partial tại chiếc nhắc “:” nhập P . Xuất hiện cái nhắc:

B1: Specify first point for arc length dimension: Kích lựa chọn vị trí thứ nhất trên cung tròn.

B2: Specify second point for arc length dimension: Kích lựa chọn vị trí đồ vật hai trên cung tròn.

B3: Specify arc length dimension location, or : Định vị trí mang đến đường kích cỡ cung tròn.


Leader: chú giải cung tròn bắt buộc đo form size khi có rất nhiều cung tròn. Để chọn lựa chọn Leader tại loại nhắc “:”  nhập L . Sau đó định vị trí mang đến đường kích thước

5. Ví dụ.

Tạo cung tròn có nửa đường kính R = 20, tiếp đến đo size chiều dài của cung tròn kia như hình


Specify arc length dimension location, or : Định vị trí mang đến đường kích thước chiều lâu năm cung tròn (Hình X – 109b).

Dimension text = 62.83


Hướng Dẫn Đăng Ký thông tin tài khoản Avatar Star Online, Game, biện pháp Đăng Ký thông tin tài khoản Avatar Star nước ta 2021