GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2014

GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - bình thường KẾT

GMTQ là một chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu ớt tố chủ yếu của giải trí: music cùng comedy.6 sỹ tử thể hiện bài thi của mình bằng cách hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng qua bí quyết thể hiện, bắt chiếc từ hiệ tượng bên ngoài (phong giải pháp hát, phương pháp nhảy, biện pháp đi, trang phục…) tới cả cách thể hiện bài bác hát làm thế nào để cho càng kiểu như càng giỏi với nhân vật mà họ phải hóa thân.GMTQ hứa hẹn sẽ mang đến cho người theo dõi những time thư giãn, các tràng cười sảng khoái và không đặt nặng tính tuyên chiến đối đầu gay gắt giữa những thí sinh. Những thí sinh sẽ nỗ lực cố gắng thể hiện bài bác thi của bản thân bằng lòng tin tương ái cùng sự thân thiện như trong một gia đình.

Bạn đang xem: Gương mặt thân quen 2014


*

gương mặt thân quen thuộc - Tập 13 Full GMTQ- T13 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - bình thường KẾT

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


25/07 02:06:11 427K 0.0
(1307)
hotnew
*

gương mặt thân quen - Tập 12 Full GMTQ- T12 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 12

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


09/07 01:37:07 832K 0.0
(2959)
hotnew
*

khuôn mặt thân thân quen - Tập 11 Full GMTQ- T11 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 11

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


02/07 01:33:02 2M 0.0
(2398)
hotnew
*

gương mặt thân quen - Tập 10 Full GMTQ- T10 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


25/06 01:35:54 1M 0.0
(2508)
hotnew
*

gương mặt thân thân quen - Tập 9 Full GMTQ- T9 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


18/06 01:36:35 1M 0.0
(1924)
hotnew
gương mặt thân thân quen - Tập 8 Full GMTQ- T8 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 08

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


11/06 01:35:31 2M 0.0
(2858)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 7 Full GMTQ- T7 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 07

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


04/06 01:31:55 1M 0.0
(2156)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 6 Full GMTQ- T6 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 06

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


28/05 01:28:23 1M 0.0
(2751)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - Tập 5 Full GMTQ- T5 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


21/05 01:32:24 2M 0.0
(2509)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 4 Full GMTQ- T4 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - Tập 04

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


14/05 01:31:28 1M 0.0
(2285)
hotnew
gương mặt thân thân quen - Tập 3 Full GMTQ- T3 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - TẬP 03

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


08/05 01:27:59 2M 0.0
(2895)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 2 Full GMTQ- T2 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - Tập 02

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


01/05 01:24:49 2M 0.0
(2443)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 1 Full GMTQ- T1 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - Tập 01

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


24/04 01:37:29 4M 0.0
(7540)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - Tập 13 Full GMTQ- T13 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - chung KẾT

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...

Xem thêm: Làm Thủ Tục Trực Tuyến Của Vietnam Airlines, Làm Thủ Tục Tại Sân Bay


25/07 02:06:11 427K 0.0
(1307)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 13 - 01 GMTQ- T13 -1 rứa Lấy Tay Anh (ĐỔ DUY NAM) - gương mặt Thân Quen năm nhâm thìn - tầm thường Kết

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


25/07 11:28 171K 0.0
(559)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 13 - 02 GMTQ- T13 -2 Trái Tim Nhân Mã (THANH DUY) - gương mặt Thân Quen 2016 - phổ biến Kết

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


25/07 03:15 186K 0.0
(1136)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 13 - 03 GMTQ- T13 -3 She's Gone (PHƯƠNG THANH) - gương mặt Thân Quen năm 2016 - bình thường Kết

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


25/07 05:41 53K 0.0
(210)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - Tập 13 - 04 GMTQ- T13 -4 Show Me How You Burlesque (VÕ HẠ TRÂM) - khuôn mặt Thân Quen năm nhâm thìn - thông thường Kết

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


25/07 10:09 39K 0.0
(200)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 13 - 05 GMTQ- T13 -5 Trích Đoạn "Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo" (HÒA MINZY) - gương mặt Thân Quen năm 2016 - phổ biến Kết

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


25/07 15:25 175K 0.0
(959)
hotnew
gương mặt thân thân quen - Tập 13 - 06 GMTQ- T13 -6 "Chiếc Khăn Piêu" & "Mái Đình xóm Biển" (PHAN NGỌC LUÂN) - GMTQ năm nhâm thìn - chung Kết

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


25/07 16:44 18K 0.0
(46)
hotnew
gương mặt thân thân quen - Tập 13 - 07 GMTQ- T13 -7 Trích đoạn cải lương "Kiều Nguyệt Nga" (BẠCH CÔNG KHANH) - GMTQ năm 2016 - tầm thường Kết

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


25/07 22:05 18K 0.0
(172)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 13 - 08 GMTQ- T13 -8 Liên khúc "Tình Lỡ" và "Nếu Em Được Lựa Chọn" (HÀ THÚY ANH) - GMTQ năm 2016 - bình thường Kết

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


25/07 16:04 76K 0.0
(244)
hotnew
khuôn mặt thân quen - 2019 Full GMTQ- 2019 Full Full bình thường kết khuôn mặt Thân thân quen 2019: Thánh trả giọng Nhật Thuỷ tung chiêu ẵm trọn ngôi quán quân

Chung kết #GươngMặtThânQuen2019: #Thánhgiảgiọng #NhậtThuỷ “tung chiêu” ẵm trọn ngôi #quánquân thuyết phục Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của ...


18/01 01:48:47 855K 9.0
9.0291 (5088)
hotnew
gương mặt thân quen - 2018 Full GMTQ- 2018 Full gương mặt Thân thân quen 2018 - bình thường kết : Duy Khánh đăng quang cửa hàng quân mùa 6

Gương Mặt thân quen 2018 - chung kết : Duy Khánh đăng quang tiệm quân mùa 6 #chungketguongmatthanquen #guongmatthanquen Kênh ...


02/09 01:49:36 1M 8.6
8.6195 (4462)
hotnew
gương mặt thân quen - 2017 Full GMTQ- 2017 Full GƯƠNG MẶT THÂN quen 2017 - thông thường Kết

Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. Chương trình gương mặt Thân thân quen 2017 vạc sóng vào lúc 21h00 - thiết bị 7 mặt hàng tuần ...


08/08 02:10:07 1M 8.2
8.1902 (3923)
hotnew
gương mặt thân thân quen - 2016 Full GMTQ- năm 2016 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - phổ biến KẾT

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


25/07 02:06:11 427K 0.0
(1307)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - năm ngoái Full GMTQ- 2015 Full gương mặt Thân Quen 2015 Tập 12

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


05/07 01:30:24 761K 0.0
(1407)
hotnew
khuôn mặt thân quen - năm trước Full GMTQ- năm trước Full gương mặt Thân Quen năm trước - Mùa 2 Tập 12

Đây là kênh Youtube xác nhận của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


15/04 01:35:31 1M 0.0
(2206)
hotnew
khuôn mặt thân quen thuộc - 2013 Full GMTQ- 2013 Full gương mặt Thân quen 2013 - Mùa 1 Tập 9

Đây là kênh Youtube đồng ý của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...