Hộp thư công vụ tiền giang

Quy chế khí cụ việc làm chủ và sử dụng khối hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ tỉnh giấc Tiền Giang.

Bạn đang xem: Hộp thư công vụ tiền giang

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng so với các phòng ban nhà nước, các tổ chức và cá thể khác có liên quan được cấp cho quyền áp dụng hộp thư năng lượng điện tử công vụ tỉnh giấc Tiền Giang.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ sau đây được gọi như sau:

1. Khối hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ thức giấc Tiền Giang là thành phần quan trọng đặc biệt trong hệ thống thông tin của Ủy ban quần chúng tỉnh được áp dụng vào việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử qua mạng Internet, phục vụ cho công vụ và các công việc có liên quan đến công vụ của các cơ quan, đơn vị tại add http://mail.tiengiang.gov.vn.

2. Hộp thư năng lượng điện tử công vụ tỉnh là vỏ hộp thư năng lượng điện tử được cấp cho những cơ quan, tổ chức, cá thể sử dụng vào câu hỏi gửi, nhận tin tức dưới dạng thư năng lượng điện tử qua mạng internet để tiến hành các công việc liên quan đến trách nhiệm được giao.

3. Vỏ hộp thư năng lượng điện tử công vụ phòng ban là hộp thư điện tử công vụ thức giấc được cấp cho những cơ quan, đơn vị để trao đổi thông tin trong hoạt động công vụ.

4. Hộp thư năng lượng điện tử công vụ cá thể là hộp thư điện tử được cấp cho cho cán bộ, công chức, viên chức để trao đổi thông tin trong vận động công vụ.

5. Tài khoản (Account): mỗi cán bộ, công chức, viên chức được cung cấp một tài khoản riêng bao hàm tên singin (user name) và mật khẩu (password) để có quyền truy vấn và áp dụng hộp thư năng lượng điện tử công vụ.

Điều 4. Định dạng tên thông tin tài khoản hộp thư điện tử công vụ

1. Định dạng tên thông tin tài khoản hộp thư năng lượng điện tử công vụ cơ quan, đối chọi vị:

a) Đối với vỏ hộp thư năng lượng điện tử công vụ cơ quan, solo vị: thực hiện tên viết tắt bởi tiếng Việt viết liền, chữ thường với không vết theo dạng:
tiengiang.gov.vn.

Ví dụ: Tên thông tin tài khoản truy cập hệ thống thư điện tử công vụ của Sở thông tin và media có dạng: stttt
tiengiang.gov.vn.

b) Đối với vỏ hộp thư điện tử công vụ của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: áp dụng tên của các huyện, thị xã, tp bằng giờ Việt viết liền, chữ thường cùng không lốt theo dạng:
tiengiang.gov.vn; txgocong
tiengiang.gov.vn.

Ví dụ: Tên thông tin tài khoản truy cập khối hệ thống thư điện tử công vụ của Ủy ban quần chúng huyện Chợ Gạo bao gồm dạng: chogao
tiengiang.gov.vn.

c) Đối với vỏ hộp thư điện tử của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: áp dụng tên của những huyện, thị xã, tp và tên của các xã, phường, thị xã bằng giờ Việt viết liền, chữ thường cùng không lốt theo dạng: .
tiengiang.gov.vn.

Ví dụ: Tên thông tin tài khoản truy cập khối hệ thống thư điện tử công vụ của Ủy ban dân chúng xã Mỹ Phước nằm trong Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước gồm dạng: tanphuoc.myphuoc
tiengiang.gov.vn.

d) Đối với vỏ hộp thư điện tử của các phòng, ban chức năng, đơn vị chức năng trực thuộc Sở ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố: sử dụng tên của phòng, ban, đơn vị chức năng trực nằm trong Sở, ngành tỉnh cùng tên huyện, thị xã, tp được viết tắt bởi tiếng Việt viết liền, chữ thường cùng không vết theo dạng: .
tiengiang.gov.vn.

Ví dụ: Tên tài khoản truy cập khối hệ thống thư điện tử công vụ ở trong phòng Tài chủ yếu - chiến lược thuộc Ủy ban quần chúng huyện Tân Phước gồm dạng: tanphuoc.ptckh
tiengiang.gov.vn.

Tên thông tin tài khoản truy cập khối hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông media thuộc Sở tin tức và media có dạng: stttt.ttcntttt
tiengiang.gov.vn.

2. Định dạng tên thông tin tài khoản hộp thư năng lượng điện tử công vụ cá nhân:

a) thông tin tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức chọn cái tên theo phương pháp sau: họ với tên tương đối đầy đủ của cán bộ, công chức, viên chức bằng tiếng Việt viết liền, chữ thường cùng không dấu theo dạng
tiengiang.gov.vn

Ví dụ: tài khoản của Lê Minh Hiếu là công chức Sở tin tức và truyền thông media sẽ là: leminhhieu
tiengiang.gov.vn.

b) Đối với hộp thư điện tử cá thể bị giống nhau thì ưu tiên đặt tên tài khoản cho các trường đúng theo này thứu tự như sau:
tiengiang.gov.vn;
tiengiang.gov.vn;
tiengiang.gov.vn;
tiengiang.gov.vn.

Ví dụ: có nhiều người sử dụng tài khoản cùng tên Lê Minh Hiếu thì tài khoản được đặt lần lượt theo sản phẩm tự ưu tiên là: leminhhieu
tiengiang.gov.vn; lminhhieu
tiengiang.gov.vn; lmhieu
tiengiang.gov.vn; leminhhieu77
tiengiang.gov.vn; leminhhieu78
tiengiang.gov.vn, (77, 78 là 02 số cuối của năm sinh của người tiêu dùng tương ứng).

Điều 5. Cấp mới, ráng đổi, cung cấp lại, tịch thu hộp thư điện tử công vụ tỉnh

1. Các cơ quan bên nước và những tổ chức, cá thể khác khi yêu cầu cấp mới, rứa đổi, cấp lại tin tức tài khoản hoặc bỏ bỏ thông tin tài khoản hộp thư năng lượng điện tử công vụ nhờ cất hộ yêu cầu đến Sở tin tức và Truyền thông.

2. Căn cứ theo yêu cầu ý kiến đề xuất của cơ quan, solo vị, Sở thông tin và truyền thông media xử lý yêu ước và gồm văn phiên bản phúc đáp cho đơn vị chức năng đề nghị.

3. Kể từ thời điểm cấp phạt hoặc lần truy cập cuối cùng, nếu như sau 6 tháng những tài khoản thư năng lượng điện tử công vụ thức giấc không áp dụng thì Sở thông tin và truyền thông media sẽ thông báo tạm khóa tài khoản thư điện tử công vụ, sau 12 tháng sẽ thông báo xóa thông tin tài khoản thư điện tử khỏi hệ thống.

Điều 6. Các loại văn phiên bản điện tử, tin tức trao đổi qua hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ tỉnh

1. Những loại văn bản điện tử (trừ các văn bản, tài liệu thuộc danh mục kín đáo nhà nước), tin tức trao đổi nhằm mục đích mục đích giao hàng xử lý quá trình của cơ quan, đơn vị chức năng và cá nhân.

2. Các văn bạn dạng điện tử gửi, dấn qua hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh phù hợp với các quy định của điều khoản về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương văn bạn dạng giấy.

3. Những thông tin, dữ liệu trao đổi qua khối hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ tỉnh sử dụng bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn chỉnh TCVN 6909:2001.

Điều 7. Dung tích hộp thư năng lượng điện tử công vụ

Dung lượng tối đa của mỗi vỏ hộp thư năng lượng điện tử công vụ không quá 500 Megabyte, dung lượng tệp tin đi cùng của từng thư điện tử không quá 50 Megabyte.

Điều 8. Giải pháp đặt mật khẩu mang đến hộp thư điện tử công vụ

1. Mật khẩu sử dụng hộp thư năng lượng điện tử công vụ phải dài 08 (tám) ký tự trở lên bao hàm ký trường đoản cú in hoa, cam kết tự in thường, và ít nhất có một ký tự chữ số, cam kết tự quan trọng (!,
, #, %, &, *). Ví dụ: MatKhau$789.

2. Không áp dụng cùng một mật khẩu cho những tài khoản không giống nhau của các khối hệ thống ứng dụng technology thông tin của tỉnh như phần mềm làm chủ văn bạn dạng và điều hành, khối hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh.

Chương IIQUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ TỈNH

Điều 9. Quản ngại lý, thực hiện hộp thư điện tử công vụ của cơ quan

1. Vỏ hộp thư năng lượng điện tử công vụ cơ quan bởi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoàn toàn có thể ủy quyền cho 1 hoặc một trong những người trong cơ quan, đơn vị sử dụng và phụ trách về nội dung tin tức chuyển thừa nhận qua hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ.

2. Khi biến đổi công tác, Thủ trưởng cũ của cơ quan, đơn vị chức năng hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm bàn giao tài khoản hộp thư năng lượng điện tử công vụ cơ quan, đơn vị và toàn bộ nội dung tài liệu của hộp thư điện tử công vụ của cơ quan, đơn vị cho Thủ trưởng new của cơ quan, đơn vị hoặc người được ủy quyền.

Khi chuyển đổi công tác, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (hoặc fan được ủy quyền) có trọng trách bàn giao tài khoản hộp thư điện tử công vụ cơ quan, đơn vị và toàn cục nội dung dữ liệu của hộp thư điện tử công vụ của cơ quan, đơn vị cho Thủ trưởng bắt đầu của cơ quan, đơn vị chức năng (hoặc người được ủy quyền).

3. Ngay sau khi được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ cơ quan phải thực hiện việc chuyển đổi mật khẩu mặc định ban sơ nhằm bảo mật thông tin. Trường đúng theo quên mật khẩu, nên báo ngay mang đến cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin hoặc báo về Sở thông tin và truyền thông thực hiện nay việc biến hóa mật khẩu.

Điều 10. Quản ngại lý, sử dụng hộp thư điện tử công vụ cá nhân

1. Ngay sau thời điểm được cấp thông tin tài khoản hộp thư điện tử công vụ cá thể thực hiện việc biến đổi mật khẩu mặc định ban sơ đã được Sở tin tức và Truyền thông cung ứng nhằm bảo mật thông tin. Trường hợp quên mật khẩu, cần báo ngay cho cán cỗ chuyên trách technology thông tin hoặc báo Sở thông tin và media thực hiện nay việc biến hóa mật khẩu.

2. Khi gặp mặt sự cầm về hệ thống thư điện tử công vụ đề xuất báo ngay đến cán cỗ chuyên trách công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị hoặc báo về Sở thông tin và media để kịp thời tương khắc phục, sửa chữa.

Điều 11. Các hành vi bị cấm khi sử dụng hộp thư năng lượng điện tử công vụ

1. Truy nã nhập vào hộp thư fan khác với để tín đồ khác tự ý áp dụng hộp thư năng lượng điện tử của mình; cung cấp mật khẩu hoặc nhằm lộ mật khẩu cho tất cả những người khác.

Xem thêm:

2. Gửi các văn bản, thông tin mật; các thư điện tử ko đúng mục đích công vụ của cơ quan, đối chọi vị.

3. Vắt ý lan truyền, phát tán virus trên mạng, phân phát tán thư rác, sử dụng các phần mềm phi pháp để truy hỏi xuất, phá hủy hệ thống.

4. Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, văn bản không tương xứng với văn hóa truyền thống Việt Nam, nội dung bao gồm ý xuyên tạc, kháng đối nhà nước cùng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam.

5. Đánh cắp và thực hiện trái phép mật khẩu, thông tin riêng vỏ hộp thư điện tử công vụ những cơ quan, đơn vị hoặc phổ biến cho những người khác áp dụng trên khối hệ thống thư điện tử công vụ thức giấc Tiền Giang.

6. Các hành vi không giống theo Điều 5 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ nước nhà về vấn đề quản lý, cung cấp, sử dụng, dịch vụ Internet và tin tức trên mạng.

Chương III TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, SỬ DỤNGHỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ TỈNH

Điều 12. Trọng trách của Sở thông tin và Truyền thông

1. Chịu đựng trách nhiệm làm chủ chung so với việc quản lí lý, sử dụng hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ tỉnh; tổ chức triển khai triển khai các dụng cụ của chủ yếu phủ, Bộ thông tin và Truyền thông, Ủy ban quần chúng tỉnh có tương quan đến công tác làm việc quản lý, sử dụng, quản lý và điều hành trong chuyển động hệ thống thư năng lượng điện tử.

2. Tư vấn Ủy ban nhân dân tỉnh vạc triển, nâng cấp khối hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ; cử cán bộ cai quản vận hành hệ thống tham dự tập huấn cải thiện chuyên môn nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn cho câu hỏi sử dụng khối hệ thống thư điện tử của tỉnh gồm hiệu quả, thông suốt.

3. Thiết kế và triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng khối hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh một biện pháp hiệu quả.

4. Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các quá trình có tương quan đến vận động hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ tỉnh, theo thẩm quyền.

5. Quản lý danh bạ thư điện tử công vụ của tỉnh; mừng đón các đề nghị của các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh để thấy xét cung cấp quyền đăng nhập, chế tạo ra mới, sửa đổi, loại bỏ các hộp thư trong Danh bạ thư điện tử công vụ của tỉnh.

6. Tổ chức theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng thư năng lượng điện tử công vụ có tác dụng theo quy chế này; report định kỳ hoặc bỗng dưng xuất khi gồm yêu mong của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực trạng hoạt động, quản lí lý, sử dụng hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ trên địa phận tỉnh.

7. Bao gồm quyền thu hồi, xóa sổ hộp thư năng lượng điện tử trong trường hợp nguy cấp có tác động đến an toàn, bình an trên mạng của tỉnh.

8. Báo cáo định kỳ vào ngày 15 mon 12 hàng năm hoặc tự dưng xuất khi tất cả yêu ước của Ủy ban quần chúng tỉnh về tình trạng quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở thông tin và truyền thông media hàng năm bố trí kinh mức giá từ ngân sách chi tiêu nhà nước để triển khai đầu tư, bán buôn nâng cấp khối hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ tỉnh giấc và triển khai các đề án, dự án technology thông tin đã có duyệt.

Điều 14. Trách nhiệm của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông media thuộc Sở tin tức và Truyền thông

Trung tâm technology thông tin và truyền thông thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện chức năng quản trị quản lý hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh, bảo đảm an toàn các điều kiện kỹ thuật, kịp thời phát hiện, xử lý, phối hợp xử lý tự khắc phục những sự núm để khối hệ thống thư điện tử công vụ vận hành thông suốt, thường xuyên 24/7.

2. Bảo đảm an toàn an toàn, bảo mật thông tin thông tin đối với hệ thống thư điện tử công vụ theo chính sách mật, thống trị quyền truy vấn của các cơ quan, đơn vị được cấp cho hộp thư.

3. Quản lý, cập nhật danh bạ vỏ hộp thư điện tử  công vụ của tỉnh, giải quyết và xử lý sửa đổi hoặc bỏ bỏ những hộp thư điện tử công vụ của người tiêu dùng khi nhận được văn bạn dạng yêu cầu của Sở thông tin và Truyền thông.

4. Cài đặt đặt, cấu hình, hoàn thành các tác dụng ngăn ngăn thư rác, lọc các thư rác rưởi với những chức năng, công dụng kỹ thuật của các thiết bị hiện giờ đang trang bị tại Trung tâm Tích hợp tài liệu của tỉnh.

5. Thực hiện cơ chế lưu trữ dự phòng dữ liệu khối hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ.

6. Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch soát sổ thường xuyên, bảo trì định kỳ cho khối hệ thống máy chủ và những thiết bị mạng. Thường niên lập dự toán kinh phí ship hàng quản lý, duy trì, quản lý và nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh.

7. Phối kết hợp các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tiền tham mưu, đề xuất bổ sung thiết bị, ứng dụng ngăn chặn những thư rác rưởi và các thư điện tử bao gồm nội dung không tương xứng với mục đích phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc sử dụng khối hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh

1. Bao gồm trách nhiệm hỗ trợ kịp thời và đề xuất Sở tin tức và media cấp phát vỏ hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị, từng cá thể trong phòng ban để tiện lợi khi thương lượng công việc.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan áp dụng hộp thư năng lượng điện tử công vụ thức giấc được cung ứng đúng mục đích, bao gồm hiệu quả; gương mẫu áp dụng hộp thư năng lượng điện tử công vụ trong vận động quản lý, điều hành và quản lý tại cơ quan, đối kháng vị.

3. Đăng tải danh bạ hộp thư năng lượng điện tử của cán cỗ công chức bao gồm thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số năng lượng điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử công vụ bên trên cổng/trang tin tức điện tử của cơ quan, đối chọi vị.

4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc thực hiện thư năng lượng điện tử công vụ trong các bước cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi cai quản lý.

5. Định kỳ báo cáo trước ngày 5 tháng 12 thường niên hoặc tự dưng xuất khi có yêu mong của Sở thông tin và media về tình trạng quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh.

Điều 16. Trọng trách của cá nhân quản lý, áp dụng hộp thư điện tử công vụ cơ quan

1. Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị chức năng (hoặc bạn được ủy quyền) phải thường xuyên kiểm tra vỏ hộp thư năng lượng điện tử công vụ phòng ban mỗi ngày.

2. Quản ngại lý an ninh thông tin tài khoản hộp thư năng lượng điện tử công vụ cơ quan; chất vấn hộp thư đơn vị hằng ngày để giải pháp xử lý kịp thời thông tin đến; giữ trữ các thư điện tử mang lại hộp thư năng lượng điện tử công vụ cơ quan; chuyển thông tin từ hộp thư điện tử phòng ban đến các hộp thư tương quan kịp thời, đúng đắn và đúng theo lãnh đạo của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; report Thủ trưởng cơ quan những thư năng lượng điện tử có dấu hiệu vi bất hợp pháp luật.

3. Những thông tin trong hộp thư cơ quan, đơn vị khi chuyển đến chỉ huy cơ quan, đơn vị hoặc phần tử có trọng trách xử lý yêu cầu còn nguyên phiên bản đã nhận.

4. Khi gây ra lỗi hoặc sự rứa trong quá trình sử dụng hộp thư điện tử công vụ cơ sở phải thông báo với cán cỗ đầu mối phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị chức năng mình để đề nghị Sở tin tức và media khắc phục.

Điều 17. Trách nhiệm của bạn được cấp hộp thư điện tử công vụ cá nhân

1. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm quản lý an ninh thông tin thông tin tài khoản hộp thư năng lượng điện tử công vụ cá nhân; nên kiểm tra thường xuyên, bảo đảm và phụ trách thời gian giải quyết và xử lý các các bước trên vỏ hộp thư công vụ cá thể của mình; kịp thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan, 1-1 vị những thư năng lượng điện tử có yêu cầu gửi mang lại lãnh đạo; tự cai quản lý, lưu trữ và phụ trách về những nội dung thông tin gửi từ hộp thư điện tử công vụ cá nhân của mình; không đăng ký hộp thư điện tử công vụ tỉnh trên Internet của những trang tin tức điện tử, diễn đàn, mạng buôn bản hội,....

2. áp dụng hộp thư năng lượng điện tử công vụ với thương hiệu miền tiengiang.gov.vn để điều đình trong công việc.

3. Lúc phát hiện những tài liệu, tin tức trong hộp thư năng lượng điện tử công vụ cá nhân có chứa những nội dung danh mục kín của công ty nước hoặc các thông tin tác động đến an ninh, riêng biệt tự bình an xã hội đề nghị kịp thời report Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng mình và tin tức đến Sở tin tức và media (bằng văn phiên bản hoặc năng lượng điện thoại) để kịp thời xóa sổ và chống chặn.

Chương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Tán thưởng và cách xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai và cá thể có thành ưng ý xuất sắc đẹp trong việc sử dụng hộp thư năng lượng điện tử công vụ phục vụ các bước được giao hoặc có tương đối nhiều đóng góp vào công tác bảo đảm an toàn, bình yên hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh sẽ được khen thưởng theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị, cá thể có hành vi phạm luật Quy chế này, phụ thuộc vào tính chất, nút độ vi phạm bị xử trí theo cơ chế của pháp luật.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng những sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, tp Mỹ Tho, thị xã đống Công, thị xóm Cai Lậy có trọng trách tổ chức triển khai thực hiện và lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức vào cơ quan tiến hành Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu như có vấn đề phát sinh, vướng mắc hoặc tw có quy định new thì Sở tin tức và media tổng hợp report Ủy ban nhân dân tỉnh coi xét, quyết định./.