BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Yết đế yết đế, tía la yết đế, cha la tăng yết đế, người thương đề tát bà ha. Cũng tức là: cố gắng cố gắng, cố gắng hơn nữa, nỗ lực thêm hơn nữa, bờ giải thoát phía trên rồi...

Bạn đang xem: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh


Bát Nhã cha La Mật Đa trọng điểm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn phiên bản và đa dạng của Phật Giáo Đại Thừa. Bài xích kinh này là 1 trong những trong các bài kinh của bộ Bát Nhã kết tập tại Ấn Độ qua bảy nắm kỷ, từ năm 100 T.C.N. Mang lại 600 C.N. Lúc được truyền sang trọng Trung Hoa.Tâm ghê đã được nhiều vị cao tăng vận động và di chuyển từ giờ Phạn quý phái tiếng Hán: ngài Cưu Ma La Thập dịch vào tầm khoảng năm 402-412 C.N., ngài Huyền Trang dịch năm 649 C.N., ngài Nghĩa Huyền (700 C.N.), ngài Pháp Nguyệt (732 C.N.), ngài bát Nhã cùng Lợi Ngôn (790 C.N.), ngài trí thông minh Luận (850 C.N.), ngài Pháp Thành (856 C.N.) với ngài Thi Hộ (980 C.N.). Trong các bản dịch nầy, bản dịch của ngài Huyền Trang là thêm nhất.
Riêng tại Việt Nam, bản dịch của ngài Huyền Trang được gửi sang chữ quốc ngữ Hán Việt cùng thường dùng làm trì tụng hằng ngày. Quý khách cao tăng cũng có phát hành nhiều sách để lý giải nghĩa kinh, trong những số ấy các sách của quý Hòa thượng say đắm Thiện Hoa, ưng ý Thanh Từ, cùng Thích tốt nhất Hạnh là phổ quát nhất.

Xem thêm:


*

Quán trường đoản cú Tại ý trung nhân Tát hành thâm bát nhã cha la mật đa thời, chiếu con kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, nhan sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, ko tức thị sắc, lâu tưởng hành thức diệc phục như thị.
Bồ đề tát đõa y chén bát nhã tía la mật nhiều cố, trung tâm vô tai quái ngại, vô quái mắc cỡ cố, vô hữu phệ bố, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Cố tri chén nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ tuyệt nhất thiết khổ, sống động bất hư.
*

*
*
*
*
*
*
*