Ký Hiệu Toán Học Trong Latex

Bài viết không thiếu của esuba.net về soạn thảo Toán học tập trong LaTeX. Bài này được viết lại ví dụ và không hề thiếu hơn, hạn chế tạo thành nhiều bài bé dại để mọi người tiện theo dõi. Luôn luôn được cập nhật thường xuyên.

Bạn đang xem: Ký hiệu toán học trong latex

Những chú ý đầu tiên

Hãy bảo vệ PHẢI CÓ 3 gói lệnh sau đây đặt trước egindocument

usepackageamsmathusepackageamsfontsusepackageamssymb

Đặt bí quyết toán làm việc đâu?

Không phải mong muốn để các câu lệnh toán ở đâu cũng được, ta phải đặt nó trong một môi trường cụ thể để LaTeX hiểu được “Ờ, dòng tụi ngơi nghỉ trong này là công thức toán!“. Vậy môi trường đó là gì?

► bí quyết cùng dòng cùng với văn bản


Công thức $a+b=c$ nằmg cùng mẫu với văn bản.Bạn cũng có thể dùng (x+y=z) cũng được.

*
► Công thức là 1 đoạn riêng so cùng với văn phiên bản (khác dòng)


Dù để cùng chiếc nhưng kq vẫn khác dòng. Tương tự cho $x+y=z$ cũng thế.

► Gõ phương trình hoặc mong muốn đánh số tốt tham chiếu đến cách làm (khuyên dùng)


Dùng extitequation ko viết các dòng toán được.eginequation a+b=c \ 1+2=3endequationKhuyên cần sử dụng extitalign hơn.eginalign x+y=z \ 2+3=5endalign

Nhận xét : cần dùng eginalign, chỉ bao giờ muốn tiến công máy nhanh mà không buộc phải tham chiếu mang lại phương trình đã viết thì sử dụng $$.

Đánh số phương trình tuyệt công thức

Bạn thấy cần sử dụng equationhay alignnhư sinh hoạt trên thì nó đang tự cồn đánh số phương trình giùm chúng ta luôn. Bây giờ bạn muốn chủ cồn điều khiểnquá trình viết số này thì làm cho sao?

► Đánh số nghỉ ngơi trước cách làm thay do ở sau như bình thường

Các bạn thêm vào trong khai báo document như loại code mặt dưới

documentclass<12pt,leqno>article► Đánh số toàn bộ các hàng


Mỗi lần xuống mặt hàng là đánh 1 sốeginalign a+b=1 \ b+c=2\ c+a=0endalign

► Không viết số gì cả


Thêm vệt * vào sau cùng align hay equationeginalign* a+b=1 \ b+c=2\ c+a=0endalign*

► Đánh số chỉ 1 hàng thôi

…sẽ bổ sung sau…

► Không viết số một hàng, sót lại đánh hết


eginalign a+b=1 \ b+c=2 onumber \ c+a=0endalign
► Thay bởi vì đánh số, bạn có nhu cầu đánh chữ hay một ký trường đoản cú nào kia tùy ý


eginalign x+y=2 \ x^2+1=0 agabc \ 3x-4=5 onumber \ m=3x-zendalign
► Đánh số chung cho tất cả cụm công thức gồm nhiều dòng


eginalign eginsplit a+b=c \ x+y=z \ 1+2=3 endsplitendalign
► Đánh số dạng 1a, 1b, 1c (hệ phương trình)


% tính năng này đặt trước egindocumentusepackagecases % bí quyết dùngeginsubnumcasesf= x+1 & $(x0)$ endsubnumcases
► Đánh số dạng 1a, 1b, 1c (phương trình từ bỏ do)


eginsubequationseginalign 1+2=3 \ a+b=c \ y+x=3endalignendsubequations
► Đánh số dạng (1.1), (2.2.1),… theo số mục với chương mà lại phương trình đó sẽ hiện hữu.

Nếu mong đánh theo chỉ số mục (section) (ví dụ 1.2, 1.3,…) thì chúng ta đặt cái code sau đây vào trước egindocument

umberwithinequationsectionNếu ý muốn đánh theo chỉ số mục phụ (subsection) (ví dụ 1.1.2, 1.1.3,…) thì chúng ta đặt dòng code tiếp sau đây vào trước egindocument

umberwithinequationsubsectionBạn có thể xem kỹ ví dụ ở tệp tin .tex với file .pdf này.

Xem thêm:

► lưu lại một phương trình gấp đôi nhưng vẫn không thay đổi đánh số.

Ở lần ghi thứ nhất nhất, bạn dùng labelabcxyzỞ lần ghi thứ hai, các bạn dùng agrefabcxyzmà khỏi đề xuất dùng label.

Lưu ý là khi chúng ta gọi lại phương trình ấy, tức chúng ta dùng eqrefabcxyz, nó vẫn dẫn bạn đến lần ghi thứ nhất nhất, chỗ có lệnh label. Chiếc thủ thuật này phần lớn chỉ hữu hiệu khi bạn soạn thảo bài bác trình chiếu beamer.

Tham chiếu đến công thức đã được tấn công số

Mục đích của tấn công số chính là cần “nhắc lại” tốt tham chiếu cách làm đó. Chúng ta dùng labelđể tiến công dấu, còn dùng eqrefđể gọi lại.


eginalignlabelcthuc a+b=cendaligneginalign x+z=t labelhang1 \ 1+2=3 labelhang2endalignGọi lại công thức eqrefcthuc và phương pháp eqrefhang1 với eqrefhang2.