Phần mềm dịch tiếng anh khi bôi đen

Nếu bạn thường xuyên phải thao tác với các trang website tiếng nước ngoài hãy để Google dịch trợ giúp bạn bằng cách dịch văn bản trực tiếp trên gần như trang web.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Với trình duyệt web ly Cốc, bạn không phải cài thêm add-on vì chưng trình chú ý đã được tích đúng theo sẵn tác dụng dịch.

Chúc các bạn làm việc kết quả hơn với thủ pháp này.