Phòng tài nguyên môi trường huyện hóc môn

function tS() x=new Date(); x.setTime(x.getTime()); return x; function y2(x) x=(x 11) ap ="PM"; ;return ap; function dT() if(fr==0) fr=1; document.write(""+eval(oT)+""); tP.innerText=eval(oT); setTimeout("dT()",1000); var dN=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy"),mN=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,oT="dN+", "+tS().getDate()+"/"+mN+"/"+y2(tS().getYear())+"-"+tS().getHours()+":"+tS().getMinutes()+" "+k()"; dT();

UBND HUYỆN HÓC MÔN > pages > gioi-thieu-tnmt


*

MauLeftRight

GIỚI THIỆU
TIN TỨC SỰ KIỆN
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
PHÒNG BAN
Văn phòng ủy ban nhân dân Huyện
Phòng tứ pháp
Hộ tịch
Phòng Nội vụ
Phòng giáo dục đào tạo đào tạo
Phòng làm chủ đô thị
Phòng khoáng sản - Môi trường
Phòng LĐ-TB&XH
Phòng Tài chủ yếu kế hoạch
Phòng Y tế
Phòng văn hóa truyền thống thông tin
Phòng khiếp tế
Văn phòng đăng ký quyền áp dụng đất
Đài Truyền thanh
Chi cục Thống kê
Thanh tra huyện
Ban làm chủ đầu tứ xây dựng công trình
Ban bồi hoàn giải phóng phương diện bằng
Chi cục thuế
XÃ - THỊ TRẤN
ĐOÀN THỂ
NÔNG THÔN MỚI
Văn bạn dạng liên quan
THÔNG TIN BÁO CHÍ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Hồng Vân

Số điện thoại thông minh cơ quan: 38910456 - 38914911

1. Công dụng :

Tham mưu góp Ủy ban dân chúng Huyện triển khai chức năng quản lý Nhà nước về : khoáng sản đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ dọn dẹp môi trường; rác rến thải.

Bạn đang xem: Phòng tài nguyên môi trường huyện hóc môn

2. Trọng trách :

Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc tiến hành các quy hoạch, kế hoạch, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước về cai quản tài nguyên với môi trường; kiểm tra vấn đề thực hiện sau thời điểm Ủy ban dân chúng huyện ban hành.

Lập quy hoạch thực hiện đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định và đánh giá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã .

Thẩm định hồ sơ về giao đất, thuê mướn đất, tịch thu đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, chuyển quyền áp dụng đất, cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, áp dụng tài sản gắn sát với đất đến các đối tượng người sử dụng thuộc thẩm quyền của Ủy ban quần chúng. # huyện.

Theo dõi dịch chuyển về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lí lý hoạt động vui chơi của Văn phòng đăng ký quyền áp dụng đất của huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện; hướng dẫn, bình chọn việc triển khai thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường xung quanh ở xã, thị xã (sau đây điện thoại tư vấn tắt là công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường xung quanh cấp xã); thực hiện việc lập và cai quản hồ sơ địa chính, xây dựng khối hệ thống thông tin khu đất đai của huyện.

Phối hợp với Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên và những cơ quan lại có liên quan trong việc khẳng định giá đất, nút thu tiền thực hiện đất, chi phí thuê khu đất của địa phương; tiến hành công tác bồi thường, cung cấp và tái định cư theo công cụ của pháp luật.

Tổ chức thực hiện các phương tiện của luật pháp và sự lãnh đạo của Ủy ban quần chúng. # huyện về đảm bảo tài nguyên đất đai, khoáng sản nước, tài nguyên tài nguyên (nếu có).

Tổ chức đăng ký, xác thực và kiểm tra tiến hành cam kết đảm bảo an toàn môi trường và đề án bảo đảm an toàn môi trường bên trên địa bàn; lập report hiện trạng môi trường theo định kỳ khuyến nghị các giải pháp xử lý độc hại môi trường buôn bản nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, cai quản lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; khuyên bảo Uỷ ban nhân dân cấp xã mức sử dụng về chuyển động và tạo điều kiện để tổ chức triển khai tự quản ngại về bảo đảm an toàn môi trường chuyển động có hiệu quả.

Điều tra, thống kê, tổng hợp với phân các loại giếng đề xuất trám lấp; khám nghiệm việc triển khai trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong bài toán trám tủ giếng.

Xem thêm:

Thực hiện khám nghiệm và gia nhập thanh tra, giải quyết và xử lý các tranh chấp, năng khiếu nại, cáo giác về nghành nghề tài nguyên và môi trường thiên nhiên theo phân công của Ủy ban quần chúng. # huyện.

Giúp Ủy ban quần chúng. # huyện làm chủ nhà nước đối với tổ chức tài chính tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra buổi giao lưu của các hội, các tổ chức phi chủ yếu phủ hoạt động trong nghành tài nguyên cùng môi trường.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật, tin tức về khoáng sản và môi trường thiên nhiên và những dịch vụ công trong nghành nghề dịch vụ tài nguyên và môi trường thiên nhiên theo cơ chế của pháp luật.

Báo cáo thời hạn và thốt nhiên xuất tình hình triển khai nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao đến Ủy ban quần chúng huyện và Sở Tài nguyên cùng Môi trường.

Hướng dẫn chăm môn, nghiệp vụ so với công chức trình độ về tài nguyên và môi trường thiên nhiên cấp xã.

Quản lý biên chế, phân công trọng trách điều hành và triển khai chế độ, cơ chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao cồn thuộc phạm vi cai quản của phòng theo nguyên lý của luật pháp và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Quản lý tài chính, tài sản ở trong nhà theo dụng cụ của quy định và cắt cử của Uỷ ban nhân dân huyện.

Tổ chức tiến hành các thương mại & dịch vụ công trong nghành nghề dịch vụ tài nguyên và môi trường tại địa phương theo lao lý của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác vị Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo điều khoản của pháp luật.