SEND ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ

Phrasal Verb - cụm động từ bỏ - là trong số những nội dung cần thiết cho tất khắp cơ thể học và muốn học tốt tiếng Anh. Học Phrasal verb vô cùng đặc biệt quan trọng chúng giúp họ vừa giành được vốn tự vựng nói riêng và vừa có đạt được những cồn từ tiếng Anh quan trọng nhất giúp người học tiếng Anh thống trị trong giao tiếp. Cạnh bên việc hướng dẫn các bạn rất kĩ về cách trả lời những câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3, dưới đây sẽ là list Phrasal Verb bắt đầu bằng tự SEND nhưng bạn cần hiểu rõ (có thể áp dụng vào IELTS).

Bạn đang xem: Send đi với giới từ gì


Nghĩa 1: Dismiss from one’s presence (loại bỏ sự hiện diện của ai đó)

Ví dụ: The salesman was taking up too much time with his nonsense, so I SENT him AWAY.


Nghĩa 2: Send khổng lồ a particular place for a long time, as a family member, an employee, etc. (gửi nhờ một thời gian)

Ví dụ: We are going lớn SEND our son AWAY to lớn live with his uncle in America for a year.


Nghĩa: Write to a business or other organisation, requesting a thing (gửi đi, mang đến đi)

Ví dụ: You can SEND AWAY FOR a brochure about this hotel, if you like.


Nghĩa 2: Remind (someone) of a previous time in the past (nhắc ai kia nhớ về)

Ví dụ: That song SENDS me BACK to lớn the 1970s.


Nghĩa 1: To instruct or direct someone lớn return (to some place) to retrieve or accomplish something. (nhờ ai kia trở lại để thao tác gì)

Ví dụ: I realized I had left one of the binders for the meeting in the office, so I SENT my assistant BACK FOR it.


Nghĩa 2: To instruct that something be returned (to some place) for some reason or to lớn have something done. (gửi thiết bị gì đến chỗ nào đó bởi vài lí do hoặc nhằm hoàn thành)

Ví dụ: The customer SENT the meal BACK to lớn the kitchen FOR being served cold.


Nghĩa: To request or order that one go và bring someone or something (kêu ai đó cho nơi nào)

Ví dụ: I"ve SENT your father FOR a doctor. Hopefully they"ll be back soon.

Xem thêm:


Nghĩa 1: Order people into a place khổng lồ handle a problem (giao đến chỗ nào để xử lý vấn đề)

Ví dụ: The police were SENT IN khổng lồ quell the riot as the protesters had started burning cars & wrecking shops.


Nghĩa 2: to submit or dispatch something, typically a document or payment (gửi thông tin)

Ví dụ: I"ve SENT my application IN, so hopefully I"ll hear back soon.


Nghĩa 1: Expel a sports player from a match (cho ai đó thoát ra khỏi cuộc thi đấu)

Ví dụ: The football striker was SENT OFF for arguing with the referee"s decision.


Nghĩa 2: Post a letter (gửi thư)

Ví dụ: I must SEND this letter OFF today otherwise it won"t get there in time.


Nghĩa 4: To give one good wishes before a departure; to bid one farewell (chúc ai đó như ý trước chuyến du ngoạn cũng như lâm thời biệt)

Ví dụ: We"re all going khổng lồ the airport lớn SEND Jeffrey OFF tomorrow.


Nghĩa 1: Send something to lớn a lot of people (phân phát gì đấy cho những người)

Ví dụ: They SENT OUT a mailshot lớn all their existing customers.


Nghĩa 2: To instruct or direct one to lớn leave some place (yêu cầu ai kia rời khỏi)

Ví dụ: We SENT the kids OUT khổng lồ play in the sunshine for a while.


Hi vọng list Phrasal verb bắt đầu bằng từ SEND sống trên có thể giúp chúng ta mở có thêm và kiếm được những từ cân xứng với mục đích cuộc hội thoại/ nội dung bài viết tiếng anh. Nếu bạn có thắc mắc, đừng rụt rè để lại comment (comment) bên dưới đây!


Các khóa huấn luyện IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam đoan đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra output - Thi ko đạt, học tập lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the e-mail to confirm your subscription!