SỞ GIAO DỊCH 2 BIDV

ngân hàng TMCP Đầu tứ và phát triển việt nam – trụ sở Sở giao dịch 2 (esuba.net - trụ sở Sở thanh toán giao dịch 2) thông tin về việc lựa chọn tổ chức đấu giá số tiền nợ như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Tài sản bảo đảm an toàn cho khoản nợ:

TT

Tài sản bảo đảm

Mô tả gia sản bảo đảm

1

Quyền áp dụng đất:

-Thửa đất số: 00

- Tờ bạn dạng đồ số: 00

- Địa chỉ thửa đất: Ô I-A6, phía Bắc đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội

- diện tích s đất: 5.246 m2

2

Quyền sử dụng đất

- Thửa khu đất số: 79,87

- Tờ phiên bản đồ số: 35

- Địa thửa đất : Phường Nghĩa Phú, Thị làng Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- diện tích s: 11,197 m2

3

Quyền áp dụng đất

- Thửa đất số: 52

- Tờ bản đồ số: 12

- Địa thửa đất: Phường Nghĩa Phú, Thị buôn bản Gia Nghĩa, tỉnh giấc Đắk Nông

- diện tích: 22,300 m2

4

Quyền sử dụng đất

- Thửa khu đất số: 156

- Tờ bạn dạng đồ số: 35

- Địa thửa đất: Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh giấc Đắk Nông

- diện tích s: 736 m2

5

Quyền sử dụng đất

- Thửa khu đất số: 90, 97, 105

- Tờ bản đồ số: 35

- Địa thửa đất: Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh giấc Đắk Nông

- diện tích: 18,869 m2

6

Quyền thực hiện đất

- Thửa khu đất số : 92

- Tờ bạn dạng đồ số : 35

- Địa thửa đất : làng Quảng Thành, Thị xóm Gia Nghĩa, thức giấc Đắk Nông

- diện tích : 12.394 m2

7

Quyền áp dụng đất

- Thửa đất số: có 05 thửa: 04, 18, 19, 29, 45

- Tờ bạn dạng đồ số: 57

- Địa thửa đất : làng Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

- diện tích: 71,045 m2

8

Quyền áp dụng đất

- Thửa khu đất số: 14

- Tờ phiên bản đồ số: 57

- Địa thửa đất: thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, thị trấn Đắk Song, thức giấc Đắk Nông

-Diện tích: 44,690 m2

9

Quyền áp dụng đất

- Thửa khu đất số: bao gồm 02 thửa: 16, 17

- Tờ phiên bản đồ số: 57

- Địa thửa đất: xóm Rừng Lạnh, làng Đắk Hòa, thị xã Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

-Diện tích: 28,465 m2

10

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: có 02 thửa: 32, 34

- Tờ bạn dạng đồ số: 57

- Địa thửa đất: buôn bản Rừng Lạnh, xóm Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

- diện tích: 30,270 m2

11

Quyền thực hiện đất

- Thửa đất số: bao gồm 01 thửa: 46

- Tờ bạn dạng đồ số: 57

- Địa thửa đất: buôn bản Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, thị xã Đắk Song, tỉnh giấc Đắk Nông

- diện tích s: 39,163 m2

12

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 33

- Tờ bạn dạng đồ số: 57

- Địa thửa đất: xã Rừng Lạnh, làng Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

- diện tích: 18,590 m2

13

Quyền thực hiện đất

- Thửa khu đất số: 293

- Tờ phiên bản đồ số: 9

- Địa thửa đất : thị trấn EaTling, thị trấn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

- diện tích s: 3,720 m2

14

Quyền sử dụng đất

-Thửa khu đất số: 26

- Tờ phiên bản đồ số: 24

- Địa thửa khu đất : Tổ dân phố Lợi Hải, Phường Cam Lợi, tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

- diện tích: 6089.6 m2

15

Quyền áp dụng đất

- Thửa khu đất số: 17

- Tờ bản đồ số: 24

- Địa thửa đất : Tổ dân phố Lợi Hải, Phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh giấc Khánh Hòa

- diện tích: 3383.4 m2

16

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số:

- Tờ phiên bản đồ số:

- Địa thửa khu đất : Lô đất hợp tác và ký kết xã Mộc 19/5 đường Nguyễn Trọng Kỷ, khóm 5, Phường Cam Lợi, Thị làng Cam Ranh.

- diện tích s: 3,030 m2

17