SONY XPERIA XZ PREMIUM XÁCH TAY

Máy là phiên phiên bản Nhật hàng likenew 95-99% vẫn qua sử dụng, cầm tay từ thị phần Nhật.Máy kèm theo sạc cáp SamsungHỗ trợ 1 lần upgrade mẫu trong 7 ngày đầuHỗ trợ trả dần dần 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụngHỗ trợ trả dần từ 18 tuổiHỗ trợ sứt thẻ
*
 
2.950.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7142,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"bac","attribute_pa_bao-hanh":"bao-hanh-mac-dinh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2950000,"display_regular_price":2950000,"image":"title":"xzp","caption":"","url":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","alt":"","src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png","srcset":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png 510w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-300x300.png 300w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-150x150.png 150w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png 100w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5559,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.950.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7143,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_bao-hanh":"bao-hanh-mac-dinh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2850000,"display_regular_price":2850000,"image":"title":"xzp","caption":"","url":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","alt":"","src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png","srcset":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png 510w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-300x300.png 300w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-150x150.png 150w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png 100w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5559,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.850.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7145,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"do","attribute_pa_bao-hanh":"bao-test-07-ngay-khong-phu-kien","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2550000,"display_regular_price":2550000,"image":"title":"xzp","caption":"","url":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","alt":"","src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png","srcset":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png 510w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-300x300.png 300w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-150x150.png 150w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png 100w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5559,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.550.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7148,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"bac","attribute_pa_bao-hanh":"bao-test-07-ngay-khong-phu-kien","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2550000,"display_regular_price":2550000,"image":"title":"xzp","caption":"","url":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","alt":"","src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png","srcset":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png 510w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-300x300.png 300w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-150x150.png 150w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png 100w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5559,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.550.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5555,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_bao-hanh":"bao-test-07-ngay-khong-phu-kien","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2450000,"display_regular_price":2450000,"image":"title":"xzp","caption":"","url":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","alt":"","src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png","srcset":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-510x510.png 510w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-300x300.png 300w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-150x150.png 150w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png 100w, https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://esuba.net/wp-content/uploads/2021/02/xzp-247x296.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5559,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.450.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5556,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Màu sắc