Tải Xuống Và Cài Đặt Google Chrome Trên App Store

Ngôn ngữ bao gồm sẵn

EnglishArabicCzechDanishGermanGreekSpanishFinnishFrenchItalianJapaneseKoreanDutchNorwegianPolishPortugueseRussianSwedishTurkishChinese
*

*

Luật pháp liên quan đến việc thực hiện phần mềm này có sự biệt lập giữa các quốc gia. Shop chúng tôi không khuyến khích tốt dung túng thiếu cho việc sử dụng chương trình này nếu điều đó vi phi pháp luật.


esuba.net

Trên esuba.net, shop chúng tôi quét tất cả các tệp được lưu trữ trên nền tảng gốc rễ để review và tránh mọi hiểm họa tiềm ẩn đối với thiết bị của bạn. Đội ngũ của shop chúng tôi thực hiện tại kiểm tra mỗi khi tệp mới được mua lên và chú ý định kỳ những tệp để xác thực hoặc update trạng thái của tệp. Quy trình toàn vẹn này được cho phép chúng tôi cấu hình thiết lập trạng thái cho mọi tệp hoàn toàn có thể tải xuống như sau:


Sạch

Rất có chức năng là chương trình phần mềm này sạch.

Bạn đang xem: Tải Xuống Và Cài Đặt Google Chrome Trên App Store

Điều này có nghĩa là gì?

Chúng tôi sẽ quét tệp và những URL được link với chương trình ứng dụng này bằng hơn 50 thương mại dịch vụ chống vi-rút hàng đầu thế giới; mà lại không vạc hiện tai hại nào.


Cảnh báo

Có khả năng là lịch trình phần mềm độc hại hoặc rất có thể chứa ứng dụng tính gộp không mong muốn muốn.

Tại sao chương trình ứng dụng vẫn xuất hiện?

Dựa trên hệ thống quét, shop chúng tôi đã khẳng định rằng phần đa cờ này rất có thể là sự rứa giả.

Xem thêm:

Sự thay giả là gì?

Thuật ngữ đó có nghĩa là một chương trình an ninh bị gắn cờ sai là chương trình độc hại do phạm vi phân phát hiện vệt hiệu phạm luật quá rộng hoặc bởi vì thuật toán được dùng trong chương trình phòng vi-rút.


Đã chặn

Có kĩ năng cao là lịch trình phần mềm ô nhiễm hoặc chứa ứng dụng tính gộp không mong muốn muốn.

Tại sao chương trình ứng dụng này không hề xuất hiện tại trong danh mục của chúng tôi nữa?

Dựa trên hệ thống quét, chúng tôi xác định rằng mọi cờ này có công dụng là thực sự có vấn đề.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng thỉnh thoảng shop chúng tôi có thể sa thải một chương trình phần mềm độc hại tiềm ẩn. Để thường xuyên thực hiện cam đoan tạo ra một danh mục bao gồm các lịch trình và vận dụng không độc hại, đội hình của cửa hàng chúng tôi đã tích hòa hợp tính năng báo cáo phần mềm trong mỗi trang danh mục để chúng ta cũng có thể phản hồi cho việc đó tôi.

Hãy đính cờ phần lớn vấn đề ví dụ mà chúng ta có thể gặp yêu cầu và esuba.net sẽ giải quyết và xử lý những mối sốt ruột đó nhanh nhất có thể có thể.