Thanh vẽ trong word 2007

Excel đến esuba.net 365 Word mang lại esuba.net 365 Outlook đến esuba.net 365 PowerPoint đến esuba.net 365 Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Excel năm nhâm thìn Word 2016 Outlook năm nhâm thìn PowerPoint 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Excel 2007 Word 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 coi thêm...Ít hơn

Lưu ý: Để biết thông tin về phong thái kết nối hình cùng với đường, hãy xem mục Vẽ hoặc xóa con đường thẳng hoặc đường kết nối.

Bạn đang xem: Thanh vẽ trong word 2007


Vẽ hình tự do

Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Hình dạng.

*

Dưới Đường, hãy tiến hành một trong các bước sau:

Để vẽ hình bao gồm cả phân đoạn cong và thẳng, hãy nhấp chuột Hình từ do

*
.

Để vẽ một hình trông y như được vẽ bởi bút bằng tay thủ công hoặc để chế tạo đường cong trơn, hãy click chuột Công vắt vẽ đường

*
.

Bấm vào vị trí ngẫu nhiên trong tài liệu, rồi kéo để vẽ. Để vẽ phân đoạn thẳng bằng công cố gắng Hình từ do, hãy bấm vào một vị trí, di chuyển con trỏ cho một vị trívị trí khác, rồi bấm lại; để vẽ phân đoạn cong, hãy nhận nút chuột khi chúng ta kéo để vẽ.

Để hoàn tất việc vẽ hình dạng, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để tạo bản thiết kế mở, bấm lưu ban vào ngẫu nhiên lúc nào.

Để đóng hình dạng, bấm ngay sát điểm ban đầu của nó.

Sửa điểm trong hình dạng

Bạn có thể sửa các điểm của phần lớn các hình dạng. Ví dụ: bạn sửa đổi điểm khi đề xuất nghiêng một hình tam giác mặt phải.

Chọn hình bạn muốn chỉnh sửa.

Trên tab Định dạng, bấm vào sửa đổi

*
, rồi nhấp chuột Điểm Sửa.

*

Kéo một trong các đỉnh tổng quát hình. Đỉnh là vấn đề được biểu hiện bằng chấm màu sắc đen, trên đó, con đường cong xong xuôi hoặc là vấn đề nơi nhì phần đường chạm mặt nhau trong mẫu mã tự do.

Xem thêm:

*

Làm câu hỏi với điểm sửa

Để thêm điểm, bấm đường nét phác hình dạng trong những khi bấm Ctrl.

Để xóa bỏ điểm, bấm điểm trong những khi bấm Ctrl.

Để đặt điểm sao nghỉ ngơi dạng điểm mịn, hãy bấm Shift trong những lúc kéo 1 trong những hai tay tinh chỉnh đính kèm với điểm. Sau khi bạn dừng kéo, điểm vẫn được thay đổi thành điểm mịn. Điểm mịn nối hai phần đường bao gồm độ dài bởi nhau.

Để để điểm sao sinh hoạt dạng điểm thẳng, hãy bấm Ctrl trong những khi kéo một trong các hai tay tinh chỉnh và điều khiển đính kèm cùng với điểm. Sau khi bạn dừng kéo điểm đang được biến đổi thành điểm thẳng. Điểm thẳng nối nhì phần đường bao gồm độ lâu năm khác nhau.

Để để điểm sao ở dạng điểm góc, hãy bấm Alt trong lúc kéo một trong những hai tay điều khiển đính kèm cùng với điểm. Sau khi bạn dừng kéo điểm sẽ được chuyển đổi thành điểm góc. Điểm góc nối nhị phần con đường với 1 phần di chuyển theo hướng khác.

Để hủy bỏ biến hóa đối cùng với điểm và phần đường, bấm Esc trước lúc thả nút chuột.

Để mở chính sách Chỉnh sửa Điểm bởi phím tắt, nên chọn hình, rồi nhấn alt + JD, E, E.

Xóa hình dạng

Bấm vào hình dạng bạn muốn xóa bỏ rồi nhấn Xóa bỏ.Nếu bạn có nhu cầu xóa nhiều hình dạng, nên chọn hình dạng đầu tiên, nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn chọn các hình dạng khác, rồi dấn Delete.